• مشخصات خدمت
   حدود 15 درصد از خدمات سازمان مربوط به حوزه آزمایشگاهی است. این خدمات در دو حوزه خدمات سرپایی و آزمایشات بخش متوفیات و کشف جرم و در بخش های سم شناسی، آسیب شناسی و ژنتیک و سرولوژی صورت می پذیرد.   باید بدانیم
   تعرفه ها
   مدارک مورد نیاز
   به کجا بروم
   فرایند رسیدگی
   سوالات متداول

   ---

  • آیا پاسخ پرسش خود را یافت نمی کنید؟ لطفا سوال خود را با ما درمیان بگذارید.