•  
  • سوءمصرف مواد
   عنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   نمودار مرگ‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در سال 1392 به تفکیک ماه
   pdf
   67.08 کیلوبایت
   نمودار مقایسه ای مرگ‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر از سال 1383 تا 1392
   pdf
   38.21 کیلوبایت