•  
  • سلاح سرد
   عنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   نمودار مقایسه ای 10 ساله مرگ های ناشی از سلاح سرد از سال 1382 تا سال 1391
   jpg
   97.04 کیلوبایت