پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   41پزشکی قانونی شهرستان آران و بیدگلاصفهان / آران وبیدگلکد مرکز: 110مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر احمد کرباسیآدرس: آدرس: اران و بیدگل ــ خیابان 17 شهریورــ قیام 11 ــ ساختمان دهیاری‌هاتلفن: 54732000
   - 031
   نمابر: 54732000
   فعالپزشکی قانونی شهرستان آران و بیدگل
   42پزشکی قانونی شهرستان اردستاناصفهان / اردستانکد مرکز: 103مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر یوسف قربانیآدرس: آدرس: اردستان ــ میدان دادگستری ــ ساختمان شورای حل اختلافتلفن: 54248900
   - 031
   نمابر: 54248900
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اردستان
   43مرکز پزشکی قانونی استان اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 5مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: مدیر کل: دکتر علی سلیمانپورآدرس: اصفهان -آدرس: اصفهان –فلکه فیض- اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهانکد پستی: 8165875735تلفن: 36613426

   - 031
   نمابر: 36616310
   پست الکترونیک: es@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
   44اداره پزشکی قانونی واحد شمالاصفهان / اصفهانکد مرکز: 106مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: خانم دکتر زهرا جهان بینآدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری - بعد از چهارراه ابونعیمکد پستی: 8196844851تلفن: 34440400 - 031نمابر: 34440400فعالاداره پزشکی قانونی واحد شمال
   45پزشکی قانونی شهرستان تیران وکرون اصفهان / تیرانکد مرکز: 122مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر فرشید خزائیلیآدرس: آدرس: خیابان امام خمینی (ره) – خیابان اصلی- دادگستری –ساختمان شورای حل اختلافتلفن: 42227999
   - 031
   نمابر: 42227999
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تیران وکرون
   46پزشکی قانونی شهرستان خمینی‌شهراصفهان / خمینی شهرکد مرکز: 132مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر مهدی قیصریآدرس: آدرس: خمینی شهر –خیابان سلمان فارسی – روبروی پارک پیروزیکد پستی: 8419644574تلفن: 33647000
   - 031
   نمابر: 33647000
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خمینی‌شهر
   47پزشکی قانونی شهرستان خوانساراصفهان / خوانسارکد مرکز: 133مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر محمد کاظم شایستهآدرس: آدرس: خوانسار – ساختمان دادگستریکد پستی: 8791784986تلفن: 57773900
   - 031
   نمابر: 57773900
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خوانسار
   48پزشکی قانونی شهرستان دهاقاناصفهان / دهاقانکد مرکز: 139مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر یدا... ولی خانیآدرس: آدرس: دهاقان–خیابان شهید موسوی–خیابان شهید طاهریان مجتمع پزشکی حضرت علی اصغر (ع)
   تلفن: 53338401
   - 031
   نمابر: 53338401
   فعالپزشکی قانونی شهرستان دهاقان
   49پزشکی قانونی شهرستان زرین شهر اصفهان / زرین شهرکد مرکز: 145مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر اسماعیل صادقیانآدرس: آدرس: زرین شهر –خیابان امام خمینی شمالیتلفن: 52232011
   - 031
   نمابر: 52232011
   فعالپزشکی قانونی شهرستان زرین شهر
   50پزشکی قانونی شهرستان سمیرم اصفهان / سمیرمکد مرکز: 152مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر مهدیقلی سامیآدرس: سمیرم -بلوار دانشگاه -ساختمان دادگستریتلفن: 53667289
   - 031
   نمابر: 53667289
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سمیرم
   51پزشکی قانونی شهرستان شاهین‌شهراصفهان / شاهین شهرکد مرکز: 155مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر مجتبی خسرویآدرس: آدرس: شاهین شهر – خیابان ژاندارمریتلفن: 45222080
   - 031
   نمابر: 45222080
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شاهین‌شهر
   52پزشکی قانونی شهرستان شهرضااصفهان / شهرضاکد مرکز: 156مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکترشهریار بناییآدرس: آدرس: شهرضا - خیابان 45 متری – روبروی پل هوایی – زایشگاه سمیه‌ی سابقتلفن: 53237994
   - 031
   نمابر: 53237994
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شهرضا
   53پزشکی قانونی شهرستان فریدونشهراصفهان / فریدونشهرکد مرکز: 162مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر حسن مقدسیآدرس: آدرس: فریدونشهر – بلوار ازادگان – روبروی فرمانداری – مطب شخصیکد پستی: 8591837784تلفن: 57593245
   - 031
   نمابر: 57593245
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فریدونشهر
   54پزشکی قانونی شهرستان فلاورجاناصفهان / فلاورجانکد مرکز: 163مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر محسن داداش پورآدرس: آدرس: فلاورجان – خیابان فردوسی – بلوار کارگر – ساختمان قدیم دادگستریکد پستی: 8451673985تلفن: 37422300
   - 031
   نمابر: 37422300
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فلاورجان
   55پزشکی قانونی شهرستان مبارکهاصفهان / مبارکهکد مرکز: 185مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر بابک صالحیآدرس: آدرس: مبارکه - خیابان 17 شهریور – اورژانس سیناتلفن: 52403670
   - 031
   نمابر: 52403670
   فعالپزشکی قانونی شهرستان مبارکه
   56پزشکی قانونی شهرستان نائیناصفهان / نایینکد مرکز: 191مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر بهرام سجادیآدرس: آدرس: نایین – ساختمان دادگستریکد پستی: 8391931185تلفن: 46265100
   - 031
   نمابر: 46265100
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نائین
   57پزشکی قانونی شهرستان نجف آباداصفهان / نجف آبادکد مرکز: 192مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر محمد خزائیلیآدرس: آدرس: نجف اباد – خیابان دلگشا – کوچه شهید یعقوبیانکد پستی: 8517658733تلفن: 42643240
   - 031
   نمابر: 42643240
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نجف آباد
   58پزشکی قانونی شهرستان نطنز اصفهان / نطنزکد مرکز: 193مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر خدایار قاسمیهآدرس: آدرس: نطنز – ساختمان دادگستریکد پستی: 8761613611تلفن: 54222047
   - 031
   نمابر: 54222047
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نطنز
   59پزشکی قانونی شهرستان چادگاناصفهان / چادگانکد مرکز: 126مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر زهرا براتیآدرس: آدرس: چادگان ــ فلکه الله –مرکز بهداشتی درمانی 17 شهریورتلفن: 57726584
   - 031
   نمابر: 57726584
   فعالپزشکی قانونی شهرستان چادگان
   60پزشکی قانونی شهرستان کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 168مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر علیرضا بیگانهآدرس: آدرس: کاشان – فلکه معلم – اول بلوار مفتحتلفن: 55543000
   - 031
   نمابر: 55543000
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کاشان
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :