پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   21پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 3مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: مدیر کل: آقای دکتر رسول روشنیآدرس: ارومیه - خ عمار - روبروی شهرداری منطقه چهار کد پستی: 5715786566تلفن: 33440007
   - 044
   نمابر: 33471872پست الکترونیک: ag@lmo.ir
   فعالپزشکی قانونی استان آذربایجان غربی
   22پزشکی قانونی استان بوکانآذربایجان غربی / بوکانکد مرکز: 557مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتررضا قلی طلوعیآدرس: آدرس: بوکان - بلوار کردستان جنب صافکاری اسلامیتلفن: 46220599
   - 044
   نمابر: 46224138
   فعالپزشکی قانونی استان بوکان
   23پزشکی قانونی شهرستان خویآذربایجان غربی / خویکد مرکز: 3مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: خانم دکترلعیا نصیرزادهآدرس: آدرس: خوی بلوار مدرس روبروی نانوایی ایوبتلفن: 36342138
   - 044
   نمابر: 36351166
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خوی
   24پزشکی قانونی شهرستان سردشتآذربایجان غربی / سردشتکد مرکز: 568مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: دکتر رامین صمدزادهآدرس: آدرس: سردشت
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سردشت
   25پزشکی قانونی شهرستان سلماسآذربایجان غربی / سلماسکد مرکز: 570مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتر غلامرضا کوچریآدرس: آدرس: سلماس ـ خیابان ملت روبروی پارک ملت ده متری بنیاد شهید کوچه شش متریتلفن: 35244745
   - 044
   نمابر: 35243064
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سلماس
   26پزشکی قانونی شهرستان شاهین دژآذربایجان غربی / شاهین دژکد مرکز: 574مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکترمحمدعلی نهالیآدرس: آدرس: شاهین دژ - خیابان علی شریعتی-خیابان شمس تبریزی نبش کوچه یازدهتلفن: 46326264
   - 044
   نمابر: 46326264
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شاهین دژ
   27پزشکی قانونی شهرستان شوطآذربایجان غربی / شوطکد مرکز: 575مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتر احمد جعفریآدرس: آدرس: مطب شخصی
   کد پستی: 5875114385تلفن: 34274465
   - 044
   نمابر: 34274465
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شوط
   28پزشکی قانونی شهرستان ماکوآذربایجان غربی / ماکوکد مرکز: 582مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتر حسین نعمتیآدرس: آدرس: ماکو ـ چهار راه مرکزی – خیابان امام موسی صدر – روبروی حوزه علمیه ماکوتلفن: 34228363
   - 044
   نمابر: 34228363
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ماکو
   29پزشکی قانونی شهرستان مهابادآذربایجان غربی / مهابادکد مرکز: 586مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتر نجف نجفیآدرس: آدرس: مهاباد ــ محله محمودکان خیابان توانیر ورودی کوی 22 بهمن
   کد پستی: 5915637864تلفن: 42445065
   - 044
   نمابر: 42449822
   فعالپزشکی قانونی شهرستان مهاباد
   30پزشکی قانونی شهرستان میاندوآبآذربایجان غربی / میاندوآبکد مرکز: 587مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: خانم دکترعذرا مهر آساآدرس: آدرس: میاندوآب ـ کمربند جنوبی انتهای 16 متری شهید شیرودیتلفن: 45266052
   - 044
   نمابر: 45266052
   فعالپزشکی قانونی شهرستان میاندوآب
   31پزشکی قانونی شهرستان نقدهآذربایجان غربی / نقدهکد مرکز: 591مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتر کاوه زبیزیآدرس: بدون آدرستلفن: 35624416
   - 044
   نمابر: 35624416
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نقده
   32پزشکی قانونی شهرستان نوشین شهر (ارومیه)آذربایجان غربی / نوشینکد مرکز: 592مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتر میثم انوشهآدرس: آدرس: نوشین شهر ــ دادگستری نوشین شهرتلفن: 33733915
   - 044
   نمابر: 33733915
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نوشین شهر (ارومیه)
   33پزشکی قانونی شهرستان پیرانشهرآذربایجان غربی / پیرانشهرکد مرکز: 559مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان آذربایجان غربیمسئول مرکز: آقای دکتر پیمان حسن پورآدرس: آدرس: مطب شخصی
   کد پستی: 5781856111تلفن: 44235402
   - 044
   نمابر: 44231562
   فعالپزشکی قانونی شهرستان پیرانشهر
   34مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 3مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: مدیر کل: دکتر علیرضا فرخیآدرس: آدرس: اردبیل ، شهرک اداری بعثت (کارشناسان) ، پشت اداره کل استاندارد ، اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیلکد پستی: 5615813466تلفن: 33742247
   - 045
   نمابر: 33742246
   پست الکترونیک: ar@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان اردبیل
   35پزشکی قانونی شهرستان خلخالاردبیل / خلخالکد مرکز: 1148مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر غلامرضا غفاریآدرس: خلخال ، جاده اردبیل به سمت کوثر ، روبروی CNG ، پزشکی قانونی شهرستان خلخال -کد پستی: 5681169555تلفن: 32432222
   - 045
   نمابر: 32432222
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خلخال
   36پزشکی قانونی شهرستان لاهروداردبیل / لاهرودکد مرکز: 1158مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر ابراهیم ترابیآدرس: مشگین شهر: ساختمان پزشکان خیام ، طبقه دوم داروخانه دکتر میکائیلی ، مطب شخصی دکتر ترابیکد پستی: 5661843337تلفن: 32529575
   - 045
   نمابر: 32529575
   فعالپزشکی قانونی شهرستان لاهرود
   37مرکز پزشکی قانونی استان مشکین شهراردبیل / مشگین شهرکد مرکز: 41مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: ابراهیم ترابیآدرس: مشکین شهر، شهرک اداری، خیابان وقف، روبروی دادگستری، پزشکی قانونی شهرستان مشکین شهرکد پستی: 5661816616تلفن: 32539424 - 045نمابر: 32439424پست الکترونیک: eetorabi@lmo.irساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰فعالمرکز پزشکی قانونی استان مشکین شهر
   38پزشکی قانونی شهرستان نیراردبیل / نیرکد مرکز: 1162مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر فرید خلیل زادآدرس: شهرستان نیر ، ساختمان شورای حل اختلاف واقع در محل دادگستری شهرستان نیرتلفن: 32284447 - 045نمابر: 32284447فعالپزشکی قانونی شهرستان نیر
   39پزشکی قانونی شهرستان پارس آباداردبیل / پارس آباد مغانکد مرکز: 11مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر سیدمحمد کساییآدرس: آدرس: پارس آباد ، شهرک پناهی ، پشت کلانتری 12 ، پزشکی قانونی شهرستان پارس آباد تلفن: 32539424 - 045نمابر: 32539424فعالپزشکی قانونی شهرستان پارس آباد
   40پزشکی قانونی شهرستان گرمیاردبیل / گرمیکد مرکز: 1156مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر معصوم شریفیآدرس: آدرس: گرمی ، شهرک ولی عصر(عج) ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پزشکی قانونی شهرستان گرمیکد پستی: 5651847936تلفن: 32639815 - 045نمابر: 32639815فعالپزشکی قانونی شهرستان گرمی
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :