پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   181مرکز پزشکی قانونی استان قمقم / قمکد مرکز: 20مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قممسئول مرکز: مدیر کل: دکتر حمید صدیقی آخاآدرس: بلوار شهید خداکرم، بعداز ترمینال مسافربری، روبروی دانشگاه پردیسکد پستی: 4664437181تلفن: 36641206
   - 025
   نمابر: 36641204
   پست الکترونیک: qm@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان قم
   182پزشکی قانونی شهرستان بانهکردستان / بانهکد مرکز: 799مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: دکتر کامران الیاسیآدرس: آدرس: بانه میدان آزادی(جهاد)کوچه شهید مطلب حسنی روبروی شبکه بهداشت مرکزیکد پستی: 6691914755تلفن: 34220800
   - 087
   نمابر: 34220800
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بانه
   183پزشکی قانونی شهرستان بیجارکردستان / بیجارکد مرکز: 803مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: دکتر سیداسداله هاشمی آدرس: آدرس: بیجار-بادامستان خیابان امیرنظام جنب نظام مهندسیتلفن: 38228383
   - 087
   نمابر: 38228383
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بیجار
   184پزشکی قانونی شهرستان دیواندرهکردستان / دیواندرهکد مرکز: 810مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: دکتر کیوان محمدیآدرس: آدرس: دیواندره خیابان اصلی روبروی سازمان آب جنب لوازم یدکی بهرامیکد پستی: 6641883693تلفن: 38721846
   - 087
   نمابر: 38721846
   فعالپزشکی قانونی شهرستان دیواندره
   185پزشکی قانونی شهرستان سقزکردستان / سقزکد مرکز: 814مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: دکتر امیر ستارهآدرس: آدرس: سقز : بلوار شهید بهشتی (بلوارساحلی)سایت اداریکد پستی: 6681614861تلفن: 36277278
   - 087
   نمابر: 36277076
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سقز
   186مرکز پزشکی قانوی استان کردستانکردستان / سنندجکد مرکز: 21مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: سرپرست: دکتر بهتاش خانی آبادآدرس: سنندج - خ شهید تعریف - جنب بیمارستان شهید قاضیکد پستی: 6617617571تلفن: 33285480
   - 087
   نمابر: 33285481
   پست الکترونیک: kd@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانوی استان کردستان
   187پزشکی قانونی شهرستان قروهکردستان / قروهکد مرکز: 818مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: دکتر داریوش عبدیآدرس: آدرس: قروه : خیابان شهید باهنر روبروی اداره آب
   کد پستی: 6661885515تلفن: 35223381
   - 087
   نمابر: 35226924
   فعالپزشکی قانونی شهرستان قروه
   188پزشکی قانونی شهرستان کامیارانکردستان / کامیارانکد مرکز: 819مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: دکتر محمدجعفر صمدیآدرس: آدرس: کامیاران شهرک الهیه خیابان مدرس روبروی مرکز بزرگ اسلامیکد پستی: 6631846864تلفن: 35525900
   - 087
   نمابر: 35525900
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کامیاران
   189پزشکی قانونی شهرستان مریوانکردستان / مریوانکد مرکز: 822مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستانمسئول مرکز: احمد شریفیآدرس: آدرس: مریوان : بلوار بوعلی سایت اداریکد پستی: 6681678441تلفن: 34601900
   - 087
   نمابر: 34601900
   فعالپزشکی قانونی شهرستان مریوان
   190پزشکی قانونی شهرستان ارزوئیهکرمان / ارزوئیهکد مرکز: 274مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر مهدی توحیدیآدرس: آدرس: ارزوئیه -روبروی بانک صادرات –جنب داروخانه مطب دکتر توحیدیکد پستی: 7859147155تلفن: 42480360
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ارزوئیه
   191پزشکی قانونی شهرستان انارکرمان / انارکد مرکز: 276مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر هادی گرجیآدرس: آدرس: انار-بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) انار مرکز اورژانسکد پستی: 7741973759تلفن: 34383008
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان انار
   192پزشکی قانونی شهرستان بافتکرمان / بافتکد مرکز: 279مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر بهرام بهرام نژادآدرس: آدرس: بافت -خیابان امام –نبش میدان امام علی (ع)کد پستی: 7851643918تلفن: 42428890
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بافت
   193پزشکی قانونی شهرستان بمکرمان / بمکد مرکز: 285مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمدعلی شمسیآدرس: آدرس: بم -بلوار استاد شاهرخی نبش بلوار محیط زیستکد پستی: 7661111111تلفن: 44319001
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بم
   194پزشکی قانونی شهرستان جیرفتکرمان / جیرفتکد مرکز: 291مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمد دلفاردیآدرس: آدرس: جیرفت - خیابان امیرکبیرکد پستی: 7861944183تلفن: 43219245
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان جیرفت
   195پزشکی قانونی شهرستان راورکرمان / راورکد مرکز: 302مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر رضا رحمانیآدرس: آدرس: راور- خیابان امام روبروی کلانتری مطب دکتر رحمانیتلفن: 33729550
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان راور
   196پزشکی قانونی شهرستان رفسنجانکرمان / رفسنجانکد مرکز: 304مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر ماشاءالله شهابی نژادآدرس: آدرس: رفسنجان –بلوار مطهری انتهای خیابان آیت الله صدرکد پستی: 7001145600تلفن: 34334508
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان رفسنجان
   197پزشکی قانونی شهرستان زرندکرمان / زرندکد مرکز: 306مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمدعلی پورحبیبیآدرس: آدرس: زرند-خیابان باهنر-نبش باهنر 1 کد پستی: 7760161678تلفن: 33426793
   - 034
   نمابر: 33435800
   فعالپزشکی قانونی شهرستان زرند
   198پزشکی قانونی شهرستان سیرجانکرمان / سیرجانکد مرکز: 310مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانآدرس: آدرس: سیرجان -بلوار سید احمد خمینی-جنب بهشت زهرای قدیمکد پستی: 7815857333تلفن: 42339493
   - 034
   نمابر: 42339492
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سیرجان
   199پزشکی قانونی شهرستان شهربابککرمان / شهربابککد مرکز: 312مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر محمود آقا باباییآدرس: آدرس: شهربابک -خیابان شریعتی جنب امارت موسی خان کوچه حجت 15 کد پستی: 7751644383تلفن: 34119860
   - 034
   نمابر: 34121510
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شهربابک
   200پزشکی قانونی شهرستان عنبرآبادکرمان / عنبرآبادکد مرکز: 314مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانمسئول مرکز: آقای دکتر پژمان توحیدیآدرس: آدرس: عنبرآباد- بلوار شهدا ک 13 کد پستی: 5050901300تلفن: 43294826
   - 034
   فعالپزشکی قانونی شهرستان عنبرآباد
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :