پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   161پزشکی قانونی شهرستان بواناتفارس / بواناتکد مرکز: 361مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر اسماعیل رئیسیآدرس: آدرس: بوانات-سوریان-خیابان امام میدان22 بهمن – طبقه فوقانی شیرینی فروشی ترنجکد پستی: 7397134379تلفن: 44402020
   - 071
   نمابر: 44402020
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بوانات
   162پزشکی قانونی شهرستان بیضافارس / بیضاکد مرکز: 363مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر کامران محمدیتلفن: 36783545
   - 071
   نمابر: 36783545
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بیضا
   163پزشکی قانونی شهرستان جهرمفارس / جهرمکد مرکز: 365مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر حسن خوش نیتآدرس: آدرس: خیابان عصر عاشورا،قبرستان فردوسکد پستی: 7418963115تلفن: 54223035
   - 071
   نمابر: 54223035
   فعالپزشکی قانونی شهرستان جهرم
   164پزشکی قانونی شهرستان خرامهفارس / خرامهکد مرکز: 373مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر امامقلی اکرمی مقدمآدرس: آدرس: خرامه- خیابان امام خمینی – خیابان چمرانکد پستی: 7344184858تلفن: 32722508
   - 071
   نمابر: 32722508
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خرامه
   165پزشکی قانونی شهرستان دارابفارس / دارابکد مرکز: 379مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر ایمان نصیریآدرس: آدرس: میدان فردوسی – بلوار دانشجوتلفن: 53520464
   - 071
   نمابر: 53520465
   فعالپزشکی قانونی شهرستان داراب
   166 مرکز پزشکی قانونی استان فارسفارس / شیرازکد مرکز: 18مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: مدیر کل: آقای دکتر علیرضا درودچیآدرس: آدرس: شیراز – میدان معلم – انتهای همت جنوبی – کیلومتر یک کمربندی معالی آباد – اداره کل پزشکی قانونی فارسکد پستی: 7185939599تلفن: 36325343
   - 071
   نمابر: 36324801
   پست الکترونیک: fr@lmo.ir
   فعال مرکز پزشکی قانونی استان فارس
   167پزشکی قانونی شهرستان فسافارس / فساکد مرکز: 406مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر جهاندار جهانگیریآدرس: آدرس: فسا -جنب دانشگاه علوم پزشکیکد پستی: 7461917861تلفن: 53352869
   - 071
   نمابر: 53352869
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فسا
   168پزشکی قانونی شهرستان فیروزآبادفارس / فیروز آبادکد مرکز: 33مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر امین دهقانیآدرس: آدرس: فیروزآباد،فلکه گاز،فلکه امام،سمت راست کوچه دست فروش‌هاکد پستی: 7471776355تلفن: 38728876
   - 071
   نمابر: 38737861
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فیروزآباد
   169پزشکی قانونی شهرستان لامردفارس / لامردکد مرکز: 424مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر علی کشتکارآدرس: آدرس: شهرستان لامرد – بلوار ولی عصر – کوچه شماره 6کد پستی: 7434174667تلفن: 57225496
   - 071
   نمابر: 57225496
   فعالپزشکی قانونی شهرستان لامرد
   170پزشکی قانونی شهرستان مرودشتفارس / مرودشتکد مرکز: 429مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر هادی جوانمردیآدرس: آدرس: مرودشت :بعد از پل خان –فلکه عاشورا-کمربندی امام علی (بلوارشصت متری) کیلومتر یک – خ جهانگیر قشقایی (نبش دانشگاه آزاد) پشت کمیته امداد امام خمینیتلفن: 43231700 - 071نمابر: 43231700فعالپزشکی قانونی شهرستان مرودشت
   171پزشکی قانونی شهرستان مهرفارس / مهرکد مرکز: 433مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر سید عبدالرضا موسویآدرس: آدرس: صبح ها: بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهر / عصر: گله دار - خیابان معلم روبروی داروخانه دکتر قادریتلفن: 52855100
   - 071
   نمابر: 52855100
   فعالپزشکی قانونی شهرستان مهر
   172پزشکی قانونی شهرستان نورآباد ممسنیفارس / نورآبادکد مرکز: 439مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر دانش محمودیآدرس: آدرس: نورآباد ممسنی بلوار ولی عصر (عج) بعد از بیمارستان ولی عصر(عج) نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامیکد پستی: 7351853469تلفن: 42531098
   - 071
   نمابر: 42531098
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نورآباد ممسنی
   173پزشکی قانونی شهرستان نی‌ ریزفارس / نی ریزکد مرکز: 460مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: خانم دکتر مژگان سمیع پورآدرس: آدرس: شهرستان نی ریز – خیابان قدس- روبروی بهداری قدیمتلفن: 53837995
   - 071
   نمابر: 53837995
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نی‌ ریز
   174پزشکی قانونی شهرستان کازرونفارس / کازرونکد مرکز: 36مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر بیژن فرهمندفرآدرس: آدرس: کازرون جنب آرامستان سید محمد نوربخشکد پستی: 7315621542تلفن: 42228029
   - 071
   نمابر: 42219733
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کازرون
   175پزشکی قانونی شهرستان کوارفارس / کوارکد مرکز: 418مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر مجید قاسمیآدرس: آدرس: کوار – خیابان امام خمینی خیابان شهید مظاهری روبروی بانک رفاه –جنب چاپخانهکد پستی: 7346177469تلفن: 37824038
   - 071
   نمابر: 37824038
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کوار
   176پزشکی قانونی شهرستان گراشفارس / گراشکد مرکز: 421مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر علیرضا گلستانآدرس: آدرس: شهرستان گراش-میدان شهید بهشتی- مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین علی‌(ع)کد پستی: 7442578971تلفن: 52442001
   - 071
   نمابر: 52442826
   فعالپزشکی قانونی شهرستان گراش
   177پزشکی قانونی شهرستان آبیکقزوین / آبیککد مرکز: 1176مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر سعید باباییآدرس: آدرس: جاده قدیم آبیک - نرسیده به فلکه اول -ابتدای شهرک قدس-جنب اداره آگاهیکد پستی: 3441683778تلفن: 32894888
   - 028
   نمابر: 32894888
   فعالپزشکی قانونی شهرستان آبیک
   178پزشکی قانونی شهرستان بویین زهراقزوین / بوئین زهراکد مرکز: 1178مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر مقصود دریابارآدرس: آدرس: بلوار امام (ره) - خیابان معلم غربی- نبش کوچه شهید محمدحسین صالحیکد پستی: 3451935579تلفن: 34227171
   - 028
   نمابر: 34227171
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بویین زهرا
   179پزشکی قانونی شهرستان تاکستانقزوین / تاکستانکد مرکز: 1180مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر محمد درستکارآدرس: آدرس: بلوار امام خمینی(ره)- کوچه جنب بانک مسکنکد پستی: 3481913957تلفن: 35244151
   - 028
   نمابر: 35228172
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تاکستان
   180مرکز پزشکی قانونی استان قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 19مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر بهزاد ولی زاده آدرس: آدرس: قزوین ــ م ولی عصر ــ بلوار شهید بهشتی ــ انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ــ مجتمع ادارات پونککد پستی: 3414946114تلفن: 33652181
   - 028
   نمابر: 33652182
   پست الکترونیک: qz@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان قزوین
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :