پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   101پزشکی قانونی شهرستان قائنخراسان جنوبی / قائنکد مرکز: 1268مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر عزیزیآدرس: آدرس: حاشیه جاده سنتو جنب اداره برق شهرستانکد پستی: 9761767157تلفن: 32533515
   - 056
   نمابر: 32526215
   پست الکترونیک: khj@lmo.ir
   فعالپزشکی قانونی شهرستان قائن
   102پزشکی قانونی شهرستان نهبندانخراسان جنوبی / نهبندانکد مرکز: 1272مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکترعلیرضا فرید هاشمیآدرس: آدرس: بلوار امام رضا(ع)، جنب بانک کشاورزی، ساختمان پزشکان، طبقه فوقانی داروخانه 
   کد پستی: 9751754617تلفن: 32622412
   - 056
   نمابر: 32622412
   پست الکترونیک: khj@lmo.ir
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نهبندان
   103پزشکی قانونی شهرستان بردسکنخراسان رضوی / بردسکنکد مرکز: 209مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر محمد مفتوحیآدرس: آدرس: بردسکن ــ میدان مرکزی - پاساژ پزشکانکد پستی: 96816-4514تلفن: 55426460
   - 051
   نمابر: 55423450
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بردسکن
   104پزشکی قانونی شهرستان تایبادخراسان رضوی / تایبادکد مرکز: 211مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر محمد سلیمانیآدرس: آدرس: تایباد ــ دادگستری تایبادکد پستی: 9591841357تلفن: 54524988
   - 051
   نمابر: 54524988
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تایباد
   105پزشکی قانونی شهرستان تربت جامخراسان رضوی / تربت جامکد مرکز: 212مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر محمدعلی زراعتگرآدرس: آدرس: تربت جام ــ بلوار امام - مقابل زینبیه-پلاک 740 کد پستی: 9571886619تلفن: 52533314
   - 051
   نمابر: 52530704
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تربت جام
   106پزشکی قانونی شهرستان تربت حیدریهخراسان رضوی / تربت حیدریهکد مرکز: 213مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر رضا شیخی نژادآدرس: آدرس: تربیت حیدریه ــ خیابان رازی - رازی 5 کد پستی: 9519654145تلفن: 52235116
   - 051
   نمابر: 52221523
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تربت حیدریه
   107پزشکی قانونی شهرستان خوافخراسان رضوی / خوافکد مرکز: 221مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر یاسر صفاییآدرس: آدرس: خواف ــ خیابان شهاب – روبروی شهرداریکد پستی: 9561645163تلفن: 54231141
   - 051
   نمابر: 54231141
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خواف
   108پزشکی قانونی شهرستان درگزخراسان رضوی / درگزکد مرکز: 223مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویآدرس: آدرس: درگز ــ خیابان امام خمینی – داخل شبکه بهداشتکد پستی: 9491849388تلفن: 46225261
   - 051
   نمابر: 46225261
   فعالپزشکی قانونی شهرستان درگز
   109پزشکی قانونی شهرستان رشتخوارخراسان رضوی / رشتخوارکد مرکز: 227مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر اسماعیل حاتمیآدرس: آدرس: رشتخوار ــ میدان جهادکد پستی: 9541863845تلفن: 56223197
   - 051
   فعالپزشکی قانونی شهرستان رشتخوار
   110پزشکی قانونی شهرستان سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 231مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر رحمت الله راهنماآدرس: آدرس: سبزوار ــ خیابان امیرکبیر - نبش خ گلشنکد پستی: 9617636771تلفن: 44660713
   - 051
   نمابر: 44645407
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سبزوار
   111پزشکی قانونی شهرستان سرخسخراسان رضوی / سرخسکد مرکز: 232مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر علیرضا مرادیآدرس: آدرس: سرخس ــ خیابان امام-جنب بانک کشاورزی طبقه فوقانی لوازم خانگیکد پستی: 9381656191تلفن: 34527474
   - 051
   نمابر: 34527474
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سرخس
   112پزشکی قانونی شهرستان فریمانخراسان رضوی / فریمانکد مرکز: 244مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر مهدی فرجادیآدرس: آدرس: فریمان ــ خیابان امام خمینی 2 کد پستی: 9391813719تلفن: 34623315
   - 051
   نمابر: 34623315
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فریمان
   113پزشکی قانونی شهرستان قوچانخراسان رضوی / قوچانکد مرکز: 250مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر احمد عتیقیآدرس: آدرس: قوچان ــ چهارراه مصلیکد پستی: 9471754438تلفن: 47228549
   - 051
   نمابر: 47235014
   فعالپزشکی قانونی شهرستان قوچان
   114پزشکی قانونی شهرستان کاشمرخراسان رضوی / کاشمرکد مرکز: 253مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر داریوش خردورآدرس: آدرس: کاشمرــ  بلوار دهخدا - بین 4 و 2 کد پستی: 9671968378تلفن: 55252551
   - 051
   نمابر: 55254720
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کاشمر
   115پزشکی قانونی شهرستان کلاتخراسان رضوی / کلاتکد مرکز: 255مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکترعلی محمد مسلمیآدرس: آدرس: کلات ــ خیابان امام - کوچه پستکد پستی: 1384493718تلفن: 34722176
   - 051
   نمابر: 34722176
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کلات
   116مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 11مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: مدیرکل: دکترسید آریا حجازیآدرس: مشهد - خ سناباد - چهارراه پل خاکیکد پستی: 9138615916تلفن: 38425946
   - 051
   نمابر: 38454400
   پست الکترونیک: khr@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی
   117پزشکی قانونی شهرستان نیشابورخراسان رضوی / نیشابورکد مرکز: 269مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر حسن بلقان آبادیآدرس: آدرس: نیشابور ــ شهرک قدس - بلوار جانبازان - جنب دادگستریکد پستی: 9313865688تلفن: 42627006
   - 051
   نمابر: 42627007
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نیشابور
   118پزشکی قانونی شهرستان چنارانخراسان رضوی / چنارانکد مرکز: 218مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر حسین بابایی فردآدرس: آدرس: چناران ــ ابتدای خیابان شهید بهشتی 6 قطعه2 کد پستی: 9617636773تلفن: 46124202
   - 051
   نمابر: 46124202
   فعالپزشکی قانونی شهرستان چناران
   119پزشکی قانونی شهرستان اسفراینخراسان شمالی / اسفراینکد مرکز: 1225مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر علی کمایستانیآدرس: آدرس: اسفراین ــ خیابان امام خمینی-جنب شورای حل اختلافتلفن: 37233922
   - 058
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اسفراین
   120مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیخراسان شمالی / بجنوردکد مرکز: 12مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: مدیر کل: دکتر حسن محمدزادهآدرس: بجنورد - خیابان پیامبر اعظم (ص) – سایت اداریکد پستی: 9414839691تلفن: 32740180
   - 058
   نمابر: 32740247پست الکترونیک: khs@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالی
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :