پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   91پزشکی قانونی شهرستان مریوانکردستان / مریوانکد مرکز: 822مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر سمیه شبرندیآدرس: آدرس: مریوان : بلوار بوعلی سایت اداریکد پستی: 6681678441تلفن: 34601900
   - 087
   نمابر: 34601900
   پزشکی قانونی شهرستان مریوان
   92پزشکی قانونی شهرستان کامیارانکردستان / کامیارانکد مرکز: 819مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر محمدجعفر صمدیآدرس: آدرس: کامیاران شهرک الهیه خیابان مدرس ساختمان دادگستریکد پستی: 6631853135تلفن: 35525900
   - 087
   نمابر: 35525900
   پزشکی قانونی شهرستان کامیاران
   93پزشکی قانونی شهرستان قروهکردستان / قروهکد مرکز: 818مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر داریوش عبدیآدرس: آدرس: قروه : خیابان شهید باهنر روبروی اداره آب
   کد پستی: 6661885515تلفن: 35244780 - 087نمابر: 35226924
   پزشکی قانونی شهرستان قروه
   94پزشکی قانونی شهرستان سنندج ساختمان شماره ۲کردستان / سنندجکد مرکز: 815مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر امیر مولاناییآدرس: آدرس: سنندج میدان آزادی جنب شورای حل اختلاف (کوچه قدیم دادگستری) ساختمان شماره 2
   کد پستی: 6618634763تلفن: 33247413
   - 087
   نمابر: 33247414
   پزشکی قانونی شهرستان سنندج ساختمان شماره ۲
   95پزشکی قانونی شهرستان سقزکردستان / سقزکد مرکز: 814مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر امیر ستارهآدرس: آدرس: سقز : بلوار شهید بهشتی (بلوارساحلی)سایت اداریکد پستی: 6681614861تلفن: 36277292-
   36277278
   - 087
   نمابر: 36277076
   پزشکی قانونی شهرستان سقز
   96پزشکی قانونی شهرستان دیواندرهکردستان / دیواندرهکد مرکز: 810مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر کیوان محمدیآدرس: آدرس: دیواندره شهرک پیام خیابان رسالتکد پستی: 6641761503تلفن: 38721846
   - 087
   نمابر: 38721846
   پزشکی قانونی شهرستان دیواندره
   97پزشکی قانونی شهرستان دهگلانکردستان / دهگلانکد مرکز: 809مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر علی مجیدیآدرس: آدرس : خیابان صلاح الدین ایوبی جنب مرکز بهداشت قدیم
   تلفن: 35129109
   - 087
   نمابر: 6667119577
   پزشکی قانونی شهرستان دهگلان
   98پزشکی قانونی شهرستان بیجارکردستان / بیجارکد مرکز: 803مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر نوید فاتحیآدرس: آدرس: بیجار-بادامستان خیابان امیرنظام جنب نظام مهندسیتلفن: 38213239 - 087نمابر: 38213238پزشکی قانونی شهرستان بیجار
   99پزشکی قانونی شهرستان بانهکردستان / بانهکد مرکز: 799مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر کیوان شمسیآدرس: آدرس: بانه میدان آزادی(جهاد)کوچه شهید مطلب حسنی روبروی شبکه بهداشت مرکزیکد پستی: 6691914755تلفن: 34220800
   - 087
   نمابر: 34220800
   پزشکی قانونی شهرستان بانه
   100پزشکی قانونی شهرستان محلاتمرکزی / محلاتکد مرکز: 790مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر ناصر محمدی زادهآدرس: آدرس: محلات-خیابان 15 خرداد - محل دادگستری سابقکد پستی: 3781863169تلفن: 43241060
   - 086
   نمابر: 43241060
   پزشکی قانونی شهرستان محلات
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز