پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   61پزشکی قانونی شهرستان بندر گناوهبوشهر / بندرگناوهکد مرکز: 974مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان بوشهرمسئول مرکز: آقای حیدر باقریآدرس: آدرس: گناوه خیابان شهید بهشتی جنب بنیاد مسکنکد پستی: 7531863117تلفن: 33142500
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان بندر گناوه
   62پزشکی قانونی شهرستان بندر کنگانبوشهر / بندرکنگانکد مرکز: 973مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان بوشهرمسئول مرکز: دکتر زین العابدین رضاییآدرس: آدرس: کنگان بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهدا جنب انتقال خون
   کد پستی: 5485755713تلفن: 37230410
   - 077
   نمابر: 37230366
   پزشکی قانونی شهرستان بندر کنگان
   63پزشکی قانونی شهرستان بندر دیربوشهر / بندردیرکد مرکز: 970مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان بوشهرمسئول مرکز: دکتر علی راستگوآدرس: آدرس: دیر- مطب شخصی دکتر علی راستگو
   کد پستی: 7554153466تلفن: 35423999
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان بندر دیر
   64پزشکی قانونی شهرستان دشتستان(ب‍ُرازجان) بوشهر / برازجانکد مرکز: 967مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان بوشهرمسئول مرکز: دکتر خضر خلیلیآدرس: آدرس: برازجان – بلوار دانشگاه جنب فنی و حرفه ای
   کد پستی: 7561111111تلفن: 34251635
   - 077
   نمابر: 34251648
   پزشکی قانونی شهرستان دشتستان(ب‍ُرازجان)
   65پزشکی قانونی شهرستان اهرمبوشهر / اهرمکد مرکز: 962مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان بوشهرمسئول مرکز: دکتر یعقوب امیری آدرس: آدرس: اهرم –مطب شخصی دکتر یعقوب امیری
   کد پستی: 7551714395تلفن: 35223581
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان اهرم
   66پزشکی قانونی شهرستان بویراحمدکهکیلویه و بویراحمد / یاسوجکد مرکز: 959مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویر احمدمسئول مرکز: دکتر محمد سعادت نشانآدرس: یاسوج – بلوار قرنی – خیابان امام رضا (ع) – اداره پزشکی قانونی شهرستان بویراحمدکد پستی: 7591387500تلفن: 33347581 - 074نمابر: 33347581پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد
   67اداره کمیسیون پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمدکهکیلویه و بویراحمد / یاسوجکد مرکز: 959مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویر احمدمسئول مرکز: دکتر اسما کشاورزآدرس: آدرس: یاسوج – خیابان شریعتی – کوچه هجرت 3 کد پستی: 7591781157تلفن: 33223616 - ۰۷۴نمابر: 33223616اداره کمیسیون پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
   68پزشکی قانونی شهرستان دهدشتکهکیلویه و بویراحمد / دهدشتکد مرکز: 947مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویر احمدمسئول مرکز: دکتر ابراهیم پارساآدرس: دهدشت – کمربندی دوم – جنب اداره مالیات – ساختمان دادگستری قدیم – طبقه دوم
   کد پستی: 7581753633تلفن: 32266981
   - 074
   نمابر: 32266981
   پزشکی قانونی شهرستان دهدشت
   69پزشکی قانونی شهرستان باشتکهکیلویه و بویراحمد / باشتکد مرکز: 943مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویر احمدمسئول مرکز: دکتر الهام محمدی گوهرگانیکد پستی: 7588133196تلفن: 32622261 - ۰۷۴نمابر: 32622261پزشکی قانونی شهرستان باشت
   70پزشکی قانونی شهرستان دهلرانایلام / دهلرانکد مرکز: 930مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان ایلاممسئول مرکز: دکتر رضا خدارحمیآدرس: آدرس: دهلران، بلوار جمهوری اسلامیکد پستی: 6981843548تلفن: 33729555
   - 084
   نمابر: 33729555
   پزشکی قانونی شهرستان دهلران
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز