پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   41پزشکی قانونی شهرستان گرمیاردبیل / گرمیکد مرکز: 1156مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر وحید باقریآدرس: آدرس: گرمی ، شهرک ولی عصر(عج) ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پزشکی قانونی شهرستان گرمیکد پستی: 5651847936تلفن: 32639815 - 045نمابر: 32639815ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰پزشکی قانونی شهرستان گرمی
   42پزشکی قانونی شهرستان خلخالاردبیل / خلخالکد مرکز: 1148مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر غلامرضا بناپور غفاریآدرس: خلخال ، جاده اردبیل به سمت کوثر ، روبروی CNG ، پزشکی قانونی شهرستان خلخالکد پستی: 5681169555تلفن: 32432222 - 045نمابر: 32432222ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰پزشکی قانونی شهرستان خلخال
   43پزشکی قانونی شهر جعفرآباد مغاناردبیل / جعفرآبادکد مرکز: 1147مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر کاظم فتاحیآدرس: جعفرآباد -خیابان معلمکد پستی: 5675141148تلفن: 32884430 - 045نمابر: 32884430ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰پزشکی قانونی شهر جعفرآباد مغان
   44پزشکی قانونی شهرستان بیله سواراردبیل / بیله سوارکد مرکز: 1143مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر ساسان عادلیآدرس: بیله سوار - خیابان امام ( ره ) - روبروی آموزش و پرورشتلفن: 32825256 - 045نمابر: 32825256ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰پزشکی قانونی شهرستان بیله سوار
   45مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 1139مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر علیرضا فرخیآدرس: آدرس: اردبیل ، شهرک اداری بعثت (کارشناسان) ، پشت اداره کل استاندارد ، اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیلکد پستی: 5615813466تلفن: 33742247 - 045نمابر: 33742246ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰مرکز پزشکی قانونی استان اردبیل
   46پزشکی قانونی شهرستان وارمینتهران / ورامینکد مرکز: 1138مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهرانمسئول مرکز: دکتر مهدی تاجیکآدرس: آدرس: ورامین - میدان امام انتهای خیابان طالقانی
   کد پستی: 3371797595تلفن: 36254168
   - 021
   نمابر: 36254169
   پزشکی قانونی شهرستان وارمین
   47پزشکی قانونی شهرستان ورامینتهران / ورامینکد مرکز: 1138مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهرانمسئول مرکز: دکتر مهدی تاجیکآدرس: ورامین - میدان امام انتهای خیابان طالقانیکد پستی: 3371797595تلفن: 36254168 - 021نمابر: 36254169پزشکی قانونی شهرستان ورامین
   48اداره کل پزشکی قانونی شهرستان ملاردتهران / ملاردکد مرکز: 1134مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهرانمسئول مرکز: خانم دکتر ویدا الله یارپارساآدرس: چهارراه ملارد آرامستان گلزارشهداء ملارد تلفن: 65407087-65407084
   - 021
   نمابر: 65109282
   اداره کل پزشکی قانونی شهرستان ملارد
   49پزشکی قانونی شهرستان شهر قدستهران / قدسکد مرکز: 1128مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهرانمسئول مرکز: آقای دکتر تورج بهنودآدرس: آدرس: شهرقدس ــ بلوار شهید کلهر سی متری شوری روبروی ساختمان دادگستری ط3
   کد پستی: 3353185776تلفن: 46885769
   - 021
   نمابر: 26910053
   پزشکی قانونی شهرستان شهر قدس
   50پزشکی قانونی شهرستان فیروزکوهتهران / فیروزکوهکد مرکز: 1127مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهرانمسئول مرکز: دکتر مصطفی مرادی نسبآدرس: آدرس: فیروزکوه ــ خیابان تختی سه راه تختیکد پستی: 3981736311تلفن: 76442430
   - 021
   نمابر: 76442430
   پزشکی قانونی شهرستان فیروزکوه
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز