پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   21پزشکی قانونی شهرستان بشرویهخراسان جنوبی / بشرویهکد مرکز: 1253مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر مهدی عامریآدرس: آدرس: بلوار جهاد بیمارستان شفاکد پستی: 9781686661تلفن: 32776007
   - 056
   نمابر: 32776004
   پزشکی قانونی شهرستان بشرویه
   22پزشکی قانونی شهرستان فاروجخراسان شمالی / فاروجکد مرکز: 1242مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکترعلی رجب پورآدرس: آدرس: فاروج ــ بلوار کشاورز-دادسرای عمومی انقلاب-طبقه همکفتلفن: 36425001
   - 058
   پزشکی قانونی شهرستان فاروج
   23پزشکی قانونی شهرستان شیروانخراسان شمالی / شیروانکد مرکز: 1240مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر روح الله متدین طوسیآدرس: آدرس: شیروان ــ خیابان کاشانی- کاشانی 3کد پستی: 9461617166تلفن: 36233005 - 058نمابر: 36233007ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰پزشکی قانونی شهرستان شیروان
   24پزشکی قانونی شهرستان راز (وحدت)خراسان شمالی / رازکد مرکز: 1236مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر حسین کاظمیانآدرس: آدرس: وحدت (راز) ــ خیابان امام خمینی- دادگستری رازکد پستی: 9456115435تلفن: 32624695
   - 058
   نمابر: 32624695
   پزشکی قانونی شهرستان راز (وحدت)
   25پزشکی قانونی شهرستان جاجرمخراسان شمالی / جاجرمکد مرکز: 1232مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر علی‌اصغر رضائیانآدرس: آدرس: جاجرم ــ دوشنبه بازار-شورای حل اختلاف جاجرمکد پستی: 9441948115تلفن: 32273989
   - 058
   پزشکی قانونی شهرستان جاجرم
   26پزشکی قانونی شهرستان اسفراینخراسان شمالی / اسفراینکد مرکز: 1225مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر آوا علیزادهآدرس: اسفراین ــ خیابان امام رضا ع-بلوار شهید مرادیان- ضلع شمالی مرکز فنی و حرفه ای شهید نامنیکد پستی: 9661813570تلفن: 37267873 - 058ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰پزشکی قانونی شهرستان اسفراین
   27پزشکی قانونی شهرستان مینودشتگلستان / مینودشتکد مرکز: 1221مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر مسعود مرجانیآدرس: آدرس: مینودشت ، خ پاسداران ، انتهای خیابان جمهوریکد پستی: 3984749816تلفن: 35220944
   - 017
   نمابر: 35220944
   پزشکی قانونی شهرستان مینودشت
   28پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووسگلستان / گنبدکاووسکد مرکز: 1218مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر مهدی مفیدیآدرس: آدرس: گنبد کاووس - خ 17 شهریورکد پستی: 4971846349تلفن: 33383140
   - 017
   نمابر: 33383140
   پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووس
   29پزشکی قانونی شهرستان گرگانگلستان / گرگانکد مرکز: 1216مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر فرحناز خسرویآدرس: آدرس: گرگان - کوی جوادیه - خیابان شهید پور بدری سومکد پستی: 4913764567تلفن: 32626430
   - 017
   نمابر: 32626430
   پزشکی قانونی شهرستان گرگان
   30پزشکی قانونی شهرستان کلالهگلستان / کلالهکد مرکز: 1214مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر آرش شمالیآدرس: آدرس: کلاله - شهرک 50 - دستگاهکد پستی: 3944349917تلفن: 35421700
   - 017
   نمابر: 35449193
   پزشکی قانونی شهرستان کلاله
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز