پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   91پزشکی قانونی شهرستان دهگلانکردستان / دهگلانکد مرکز: 809مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر علی مجیدیآدرس: آدرس : خیابان صلاح الدین ایوبی جنب مرکز بهداشت قدیم
   تلفن: 35129109
   - 087
   نمابر: 6667119577
   پزشکی قانونی شهرستان دهگلان
   92پزشکی قانونی شهرستان بیجارکردستان / بیجارکد مرکز: 803مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر نوید فاتحیآدرس: آدرس: بیجار-بادامستان خیابان امیرنظام جنب نظام مهندسیتلفن: 38213239 - 087نمابر: 38213238پزشکی قانونی شهرستان بیجار
   93پزشکی قانونی شهرستان بانهکردستان / بانهکد مرکز: 799مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانوی استان کردستان ساختمان شماره ۱مسئول مرکز: دکتر کیوان شمسیآدرس: آدرس: بانه میدان آزادی(جهاد)کوچه شهید مطلب حسنی روبروی شبکه بهداشت مرکزیکد پستی: 6691914755تلفن: 34220800
   - 087
   نمابر: 34220800
   پزشکی قانونی شهرستان بانه
   94پزشکی قانونی شهرستان محلاتمرکزی / محلاتکد مرکز: 790مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر ناصر محمدی زادهآدرس: آدرس: محلات-خیابان 15 خرداد - محل دادگستری سابقکد پستی: 3781863169تلفن: 43241060
   - 086
   نمابر: 43241060
   پزشکی قانونی شهرستان محلات
   95پزشکی قانونی شهرستان فرمهینمرکزی / فرمهینکد مرکز: 785مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیآدرس: آدرس: مرکز فرمهین فعال نیستپزشکی قانونی شهرستان فرمهین
   96پزشکی قانونی شهرستان شازندمرکزی / شازندکد مرکز: 782مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر داریوش شوشیانآدرس: آدرس: شازند-خیابان شهدا-خیابان منابع طبیعی-جنب آموزش و پرورشکد پستی: 3861918945تلفن: 38225991
   - 086
   نمابر: 38225991
   پزشکی قانونی شهرستان شازند
   97پزشکی قانونی شهرستان ساوهمرکزی / ساوهکد مرکز: 781مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر محمدتقی رضایی پورآدرس: آدرس: ساوه-میدان مخابرات- خیابان پیروزیکد پستی: 3913746145تلفن: 42214966
   - 086
   نمابر: 42214966
   پزشکی قانونی شهرستان ساوه
   98پزشکی قانونی شهرستان دلیجانمرکزی / دلیجانکد مرکز: 777مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر رحمان ابراهیمیآدرس: آدرس: دلیجان-شهرک قدس-خیابان مطهری-مجتمع اداریکد پستی: 3791134539تلفن: 44230650
   - 086
   نمابر: 44230650
   پزشکی قانونی شهرستان دلیجان
   99پزشکی قانونی شهرستان خندابمرکزی / خندابکد مرکز: 775مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر عیسی خدادادیآدرس: آدرس: خنداب - بلوار شهید بهشتی - میدان طبیعت - ساختمان اداره پستتلفن: 35624814
   - 086
   نمابر: 35624814
   پزشکی قانونی شهرستان خنداب
   100پزشکی قانونی شهرستان خمینمرکزی / خمینکد مرکز: 773مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر منصور ناعمیآدرس: آدرس: خمین-میدان مدرس-ابتدای بلوار انقلابکد پستی: 3881685585تلفن: 46335016
   - 086
   نمابر: 46335016
   پزشکی قانونی شهرستان خمین
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز