پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   61پزشکی قانونی شهرستان اهرمبوشهر / اهرمکد مرکز: 962مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان بوشهرمسئول مرکز: دکتر یعقوب امیری آدرس: آدرس: اهرم –مطب شخصی دکتر یعقوب امیری
   کد پستی: 7551714395تلفن: 35223581
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان اهرم
   62پزشکی قانونی شهرستان یاسوجکهکیلویه و بویراحمد / یاسوجکد مرکز: 959مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویر احمدآدرس: آدرس: یاسوج – خ ولیعصر – روبروی درب اصلی مصلی امام خمینی(ره ) – مرکز معاینات شهرستان بویراحمد
   کد پستی: 7591774919تلفن: 33228632
   - 074
   نمابر: 33221671
   پزشکی قانونی شهرستان یاسوج
   63پزشکی قانونی شهرستان دهدشتکهکیلویه و بویراحمد / دهدشتکد مرکز: 947مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویر احمدمسئول مرکز: دکتر رضا عکاشهآدرس: آدرس: گچساران مجتمع ادارات جنب ثبت احوال
   کد پستی: 7581864358تلفن: 32332313
   - 074
   نمابر: 32330182
   پزشکی قانونی شهرستان دهدشت
   64پزشکی قانونی شهرستان دهلرانایلام / دهلرانکد مرکز: 930مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان ایلاممسئول مرکز: دکتر رضا خدارحمیآدرس: آدرس: دهلران، بلوار جمهوری اسلامیکد پستی: 6981843548تلفن: 33729555
   - 084
   نمابر: 33729555
   پزشکی قانونی شهرستان دهلران
   65پزشکی قانونی شهرستان چرداولایلام / شیروان چرد اولکد مرکز: 930مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان ایلاممسئول مرکز: دکتر محمدسعید امامی نیاآدرس: آدرس: خیابان امیرکبیر، کوچه شاهد 7کد پستی: ----------تلفن: 34226429 - 084نمابر: 34226429پزشکی قانونی شهرستان چرداول
   66اداره پزشکی قانونی شهرستان مهرانایلام / مهرانکد مرکز: 930مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان ایلاممسئول مرکز: دکتر روح اله خدری پورکد پستی: ----------تلفن: 33824436 - 084نمابر: 33824436اداره پزشکی قانونی شهرستان مهران
   67پزشکی قانونی شهرستان دره شهرایلام / دره شهرکد مرکز: 928مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان ایلاممسئول مرکز: دکتر حبیب شادیهآدرس: آدرس: دره شهر، خیابان معلم، کوچه ایمانکد پستی: 6961953185تلفن: 35222187
   - 084
   نمابر: 35222187
   پزشکی قانونی شهرستان دره شهر
   68پزشکی قانونی شهرستان ایوانایلام / ایوانکد مرکز: 920مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان ایلاممسئول مرکز: دکتر مهدی حدادآدرس: آدرس: ایوان، خیابان شهید دستغیب، چهارراه جهاد سازندگیکد پستی: 6941677399تلفن: 33239930
   - 084
   نمابر: 33239930
   پزشکی قانونی شهرستان ایوان
   69پزشکی قانونی شهرستان نورآبادلرستان / نورآبادکد مرکز: 915مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکترکیقباد پایخانآدرس: آدرس: جنب دادسرای دلفان، روبروی ایران خودروکد پستی: 6831667315تلفن: 32722583
   - 066
   نمابر: 32722583
   پزشکی قانونی شهرستان نورآباد
   70پزشکی قانونی شهرستان کوهدشتلرستان / کوهدشتکد مرکز: 910مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکتر اردشیرسوریآدرس: آدرس: فاز 2 فرهنگیان، انتهای خیابان کلماکرهپزشکی قانونی شهرستان کوهدشت
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز