پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   251پزشکی قانونی شهرستان چابهارسیستان و بلوچستان / چاه بهارکد مرکز: 76مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکترموسی رحمتیانآدرس: آدرس: خیابان امداد جنب اداره انتقال خون اداره پزشکی قانونی چابهارکد پستی: 9971617391تلفن: 35338430
   - 054
   نمابر: 35338430
   پزشکی قانونی شهرستان چابهار
   252پزشکی قانونی شهرستان رودانهرمزگان / رودانکد مرکز: 76مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر غلامعلی خجندیآدرس: آدرس: رودان- بلوار امام خمینی(ره)- جنب اداره منابع آبکد پستی: 7991663491تلفن: 42883277
   - 076
   نمابر: 42883277
   پزشکی قانونی شهرستان رودان
   253پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهرسیستان و بلوچستان / ایرانشهرکد مرکز: 69مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر عباس گراوندآدرس: آدرس: خیابان امام علی نبش امام علی (ع) 3کد پستی: 9914769685تلفن: 37227675
   - 054
   نمابر: 37225199
   پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهر
   254پزشکی قانونی شهرستان اسدآبادهمدان / اسد آبادکد مرکز: 61مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: مسعود مهرابیآدرس: آدرس: اسد آباد- چهار راه رسالتتلفن: 33126800
   - 081
   نمابر: 33122101
   پزشکی قانونی شهرستان اسدآباد
   255پزشکی قانونی شهرستان قشمهرمزگان / قشمکد مرکز: 60مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمدرضا اسلامیآدرس: آدرس: قشم- میدان امام قلی خان- سایت نخل زرین- خیابان گلستانکد پستی: 7951614165تلفن: 35244777
   - 076
   نمابر: 35244777
   پزشکی قانونی شهرستان قشم
   256پزشکی قانونی شهرستان قائم شهرمازندران / ‏قائم شهر‏کد مرکز: 57مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانمسئول مرکز: دکتر بهنام نبویآدرس: آدرس: قائمشهر - کوچه ظرافت - روبروی دادگستریکد پستی: 4763813373تلفن: 42071711
   - 011
   نمابر: 42082524
   پزشکی قانونی شهرستان قائم شهر
   257پزشکی قانونی شهرستان نکامازندران / نکاءکد مرکز: 56مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانآدرس: نکا-کوچه فرمانداری –ساختمان نظام پزشکیکد پستی: 4841847679تلفن: 34734084 - 011نمابر: 34734084
   پزشکی قانونی شهرستان نکا
   258پزشکی قانونی شهرستان ساریمازندران / ساریکد مرکز: 55مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانمسئول مرکز: دکتر علی فردادآدرس: آدرس: ساری –ابتدای آزادی – ابتدای خیابان بعثت - پزشکی قانونی شهرستان ساریکد پستی: 4814856874تلفن: 33369086
   - 011
   نمابر: 33396612
   پزشکی قانونی شهرستان ساری
   259پزشکی قانونی شهرستان پل دخترلرستان / پل دخترکد مرکز: 54مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکتر فریدون فرمانیآدرس: آدرس: پلدختر، مجتمع شورای حل اختلاف پلدخترپزشکی قانونی شهرستان پل دختر
   260پزشکی قانونی شهرستان کردکویگلستان / کردکویکد مرکز: 48مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر محمود آقامحمدیآدرس: آدرس: کردکوی - میدان مرکزیکد پستی: 3716448816تلفن: 34343543
   - 017
   نمابر: 34343543
   پزشکی قانونی شهرستان کردکوی
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز