پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   121پزشکی قانونی شهرستان نورمازندران / نورکد مرکز: 708مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانمسئول مرکز: دکتر سیامک فرزانهآدرس: آدرس: میدان فیضیه - خیابان حافظتلفن: 44524542
   - 011
   نمابر: 44524542
   پزشکی قانونی شهرستان نور
   122پزشکی قانونی شهرستان محمودآبادمازندران / محمودآبادکد مرکز: 703مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانآدرس: آدرس: محمودآباد - جنب دادگستریکد پستی: 4631893771تلفن: 44745364
   - 011
   نمابر: 44745364
   پزشکی قانونی شهرستان محمودآباد
   123پزشکی قانونی شهرستان فریدونکنارمازندران / فریدونکنارکد مرکز: 690مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانآدرس: آدرس: فریدونکنار-خیابان امام-مقایل شورای شهرتلفن: 35663623
   - 011
   نمابر: 35663623
   پزشکی قانونی شهرستان فریدونکنار
   124پزشکی قانونی شهرستان عباس آبادمازندران / عباس ابادکد مرکز: 689مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانآدرس: آدرس: خ شهدا - بعد از نمایندگی ایران خودرو - نبش گلهاکد پستی: 4674113681تلفن: 54626990
   - 011
   نمابر: 54626990
   پزشکی قانونی شهرستان عباس آباد
   125پزشکی قانونی شهرستان رامسرمازندران / رامسرکد مرکز: 677مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانمسئول مرکز: دکتر یزدان بهروشآدرس: آدرس: خیابان مطهری-نارنج بن-ساختمان ارجمندکد پستی: 4691846945تلفن: 55220877
   - 011
   نمابر: 55229788
   پزشکی قانونی شهرستان رامسر
   126پزشکی قانونی شهرستان جویبارمازندران / جویبارکد مرکز: 670مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانآدرس: آدرس: میدان کشتی -خیابان امام-روبروی سازمان تبلیغات
   کد پستی: 4771657954تلفن: 42531070
   - 011
   نمابر: 42531070
   پزشکی قانونی شهرستان جویبار
   127پزشکی قانونی شهرستان تنکابنمازندران / تنکابنکد مرکز: 669مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانمسئول مرکز: خانم دکتر مژده نام آورآدرس: آدرس: ابتدای ورودی تنکابن-شهرک آزادگانتلفن: 54271012
   - 011
   نمابر: 54271012
   پزشکی قانونی شهرستان تنکابن
   128پزشکی قانونی شهرستان بهشهرمازندران / بهشهرکد مرکز: 664مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانآدرس: آدرس: بهشهر چهاراه فراش محله-ابتدای خیابان بعثتکد پستی: 4851644598تلفن: 34535758
   - 011
   نمابر: 35235759
   پزشکی قانونی شهرستان بهشهر
   129پزشکی قانونی شهرستان بابلسرمازندران / بابلسرکد مرکز: 662مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانمسئول مرکز: خانم دکتر الهام حبیب زادهآدرس: آدرس: بابلسر-خیابان بهشتی –چهارراه حرم-انتهای خیابان علیپورکد پستی: 4741673714تلفن: 35334087
   - 011
   نمابر: 35253033
   پزشکی قانونی شهرستان بابلسر
   130پزشکی قانونی شهرستان بابلمازندران / بابلکد مرکز: 661مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مازندرانمسئول مرکز: دکترمحمد حسین شکراللهیآدرس: آدرس: بابل-روبروی سپاه-جنب اداره بازرگانیکد پستی: 4717638481تلفن: 32295250
   - 011
   نمابر: 32221123
   پزشکی قانونی شهرستان بابل
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز