پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   101پزشکی قانونی شهرستان فرمهینمرکزی / فرمهینکد مرکز: 785مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیآدرس: آدرس: مرکز فرمهین فعال نیستپزشکی قانونی شهرستان فرمهین
   102پزشکی قانونی شهرستان شازندمرکزی / شازندکد مرکز: 782مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر داریوش شوشیانآدرس: آدرس: شازند-خیابان شهدا-خیابان منابع طبیعی-جنب آموزش و پرورشکد پستی: 3861918945تلفن: 38225991
   - 086
   نمابر: 38225991
   پزشکی قانونی شهرستان شازند
   103پزشکی قانونی شهرستان ساوهمرکزی / ساوهکد مرکز: 781مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر محمدتقی رضایی پورآدرس: آدرس: ساوه-میدان مخابرات- خیابان پیروزیکد پستی: 3913746145تلفن: 42214966
   - 086
   نمابر: 42214966
   پزشکی قانونی شهرستان ساوه
   104پزشکی قانونی شهرستان دلیجانمرکزی / دلیجانکد مرکز: 777مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر رحمان ابراهیمیآدرس: آدرس: دلیجان-شهرک قدس-خیابان مطهری-مجتمع اداریکد پستی: 3791134539تلفن: 44230650
   - 086
   نمابر: 44230650
   پزشکی قانونی شهرستان دلیجان
   105پزشکی قانونی شهرستان خندابمرکزی / خندابکد مرکز: 775مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر عیسی خدادادیآدرس: آدرس: خنداب - بلوار شهید بهشتی - میدان طبیعت - ساختمان اداره پستتلفن: 35624814
   - 086
   نمابر: 35624814
   پزشکی قانونی شهرستان خنداب
   106پزشکی قانونی شهرستان خمینمرکزی / خمینکد مرکز: 773مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر منصور ناعمیآدرس: آدرس: خمین-میدان مدرس-ابتدای بلوار انقلابکد پستی: 3881685585تلفن: 46335016
   - 086
   نمابر: 46335016
   پزشکی قانونی شهرستان خمین
   107پزشکی قانونی شهرستان تفرشمرکزی / تفرشکد مرکز: 769مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر علی اکبر فتوکیانآدرس: آدرس: تفرش - خیابان فیاض بخش - بیمارستان والفجرکد پستی: 3951635951پزشکی قانونی شهرستان تفرش
   108پزشکی قانونی شهرستان اراکمرکزی / اراککد مرکز: 764مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر نظامی فرآدرس: آدرس: اراک، بلوار 15 خرداد،نبش خیابان دادگسترکد پستی: 3819783115تلفن: 33453301- 33123334-33132307-33132582
   - 086
   نمابر: 33133626
   پزشکی قانونی شهرستان اراک
   109پزشکی قانونی شهرستان ماسالگیلان / ماسالکد مرکز: 757مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر فاطمه مسافرآدرس: آدرس: ماسال – خیابان معلم- کوچه شهید محبی- روبروی پمپ بنزینکد پستی: 4381736936تلفن: 44661760 - 013نمابر: 44661750پزشکی قانونی شهرستان ماسال
   110پزشکی قانونی شهرستان لنگرودگیلان / لنگرودکد مرکز: 752مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر حسین قدیمیآدرس: آدرس: لنگرود – جاده چمخاله-میدان امام حسن مجتبی (ع) بلوار 35 متری کد پستی: 4471947168تلفن: 42549801 - 013نمابر: 42549803پزشکی قانونی شهرستان لنگرود
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز