پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   سازمان برگزار کننده: اداره کل پزشکی قانونی استان قم

   پیوند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

   سازمان برگزار کننده: سازمان پزشکی قانونی کشور

   آگهی تجدید مزایده (پیرو آگهی قبلی به تاریخ 25/6/88 ) سازمان پزشکی قانونی کشور در نظر دارد مقداری از اموال اسقاط و از رده خارج را به صورت یک‌جا به فروش رساند. بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اوراق مزایده، از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: تهران- ضلع جنوبی پارک شهر- خ بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور- واحد تدارکات، مراجعه نمایند. تاریخ جلسه کمیسیون مزایده در برگه‌های شرایط مناقصه درج گردیده است. تلفن:55619095 پیوند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه‎ها / مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها