پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  •  
  • فهرست مطالب
   تعرفه تست

   تعرفه تست

   بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/ ۴ / ۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن ...

   راهبرد مشارکت سازمان

   راهبرد مشارکت سازمان

   پیشگیری از کرونا

   پیشگیری از کرونا

   آیین نامه بازخریدی

   آیین نامه بازخریدی

   انتصاب مدیران

   انتصاب مدیران

   ادامه تحصیل کارکنان

   ادامه تحصیل کارکنان

   تعرفه خدمات سازمان در سال 1399

   تعرفه خدمات سازمان در سال 1399

   بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/ ۴ / ۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن ...