پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • مناقصه ی عمومی انجام خدمات : رانندگی ، تشریح ، تایپ

   آگهی مناقصه عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد مناقصه ی عمومی انجام خدمات : رانندگی ، تشریح ، تایپ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند به پیشنهادهای واصله خارج ازدرگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) ترتیب اثر داده نخواهد شد . پیشنهاد دهندگان موظف میباشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ مورخه 10/03/99 تا تاریخ مورخه 13/03/99 از طریق سامانه مذکور دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکات الف ؛ ب و ج تهیه و به صورت فایل pdf تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 24/03/99 در سامانه فوق درج نمایند . پیشنهادات واصله راس ساعت 10:00 ظهر مورخ 25/03/99 در کمیسیون مناقصه به نشانی یاسوج – خیابان هجرت 3 – اداره کل پزشکی قانونی استان بررسی و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد . سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی میباشدو شرکت ها موظف به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 24/03/99 به نشانی مذکور واحد امور اداری میباشند . اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های ( الف) به آدرس : یاسوج – خیابان هجرت 3 – اداره کل پزشکی قانونی استان – واحد امور اداری تلفن : 07433229651 – کد پستی 75917-81157 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس یاسوج: 07433229651 اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد پیوند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

   مناقصه ی عمومی انجام خدمات : رانندگی ، تشریح ، تایپ
   فایل های مرتبط:

  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه‎ها / مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها