پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • آگهی تجدید مزایده

   آگهی تجدید مزایده (پیرو آگهی قبلی به تاریخ 25/6/88 ) سازمان پزشکی قانونی کشور در نظر دارد مقداری از اموال اسقاط و از رده خارج را به صورت یک‌جا به فروش رساند. بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اوراق مزایده، از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: تهران- ضلع جنوبی پارک شهر- خ بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور- واحد تدارکات، مراجعه نمایند. تاریخ جلسه کمیسیون مزایده در برگه‌های شرایط مناقصه درج گردیده است. تلفن:55619095 پیوند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

   آگهی تجدید مزایده
   فایل های مرتبط:

  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه‎ها / مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها