پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • محوطه سازی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد

   اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد مناقصه ی عمومی انجام محوطه سازی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لذا به پیشنهادهای واصله خارج ازدرگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) ترتیب اثر داده نخواهد شد - پیشنهاد دهندگان موظف میباشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ مورخه 8/11/99 تا تاریخ مورخه 12/11/99 از طریق سامانه مذکور دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکات الف ؛ ب و ج تهیه و به صورت فایل pdf تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/11/99 در سامانه فوق درج نمایند. - پیشنهادات واصله راس ساعت 12:30 ظهر مورخ 25/11/99 در کمیسیون مناقصه به نشانی یاسوج – بلوار شهید قرنی، خیابان امام رضا (ع)، اداره کل پزشکی قانونی استان بررسی و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد . - سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی می باشد و شرکت ها موظف به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/11/99 به نشانی مذکور واحد امور اداری میباشند. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های ( الف) به آدرس : یاسوج، بلوار شهید قرنی، خیابان امام رضا (ع)، اداره کل پزشکی قانونی استان واحد امور اداری تلفن : 07433347870 – کد پستی 7591387500

   محوطه سازی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
   فایل های مرتبط:

  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه‎ها / مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها