• گفتگوی دکتر شجاعی با واحد مرکزی خبر
      گفتگوی دکتر شجاعی با واحد مرکزی خبر
      تعداد آیتم ها: 2          آخرین به روز رسانی: 1398/07/30          تعداد بازدید: 1129
      دکتر شجاعی در گفتگو با واحد مرکزی خبر به آمارهایی در مورد قصور پزشکی و نحوه رسیدگی سازمان در این زمینه اشاره کرد. وی همچنین آمارهایی از غرق شدگی در سال ۱۳۹۶ ارایه داد.