پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی بوشهر
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان بستکهرمزگان / بستککد مرکز: 1059مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر حسن مدنیآدرس: آدرس: بستک- بلوار امام خمینی(ره)- جنب بانک ملیکد پستی: 7961633169تلفن: 44323939
   - 076
   نمابر: 44323939
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بستک
   2مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 30مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر سید جواد میرهادیآدرس: آدرس: بندرعباس- خیابان آیت الله مدرس- جنب اداره آگاهی –اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگانکد پستی: 7914914815تلفن: 33313008

   - 076
   نمابر: 33313005
   پست الکترونیک: hr@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان
   3پزشکی قانونی شهرستان رودانهرمزگان / رودانکد مرکز: 76مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر غلامعلی خجندیآدرس: آدرس: رودان- بلوار امام خمینی(ره)- جنب اداره منابع آبکد پستی: 7991663491تلفن: 42883277
   - 076
   نمابر: 42883277
   فعالپزشکی قانونی شهرستان رودان
   4مرکز پزشکی قانونی شهرستان سیریکهرمزگان / سیریککد مرکز: 30مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر اسماعیل علی آبادیآدرس: آدرس: سیریک- میدان ناخدا-روبروی بانک کشاورزی- اداره پزشکی قانونی شهرستان سیریک
   تلفن: 42374848
   - 076
   نمابر: 42374848
   فعالمرکز پزشکی قانونی شهرستان سیریک
   5پزشکی قانونی شهرستان قشمهرمزگان / قشمکد مرکز: 60مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمدرضا اسلامیآدرس: آدرس:قشم- میدان حافظ- خیابان حافظ- سایت سمن -جنب خانه کارگر-اداره پزشکی قانونی شهرستان قشمکد پستی: 7951614165تلفن: 35244777
   - 076
   نمابر: 35244777
   فعالپزشکی قانونی شهرستان قشم
   6پزشکی قانونی شهرستان کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 1088مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: کارمند: آقای سیدمحمد میرنظریآدرس: آدرس: کیش منطقه صفین- جنب کمیته امام خمینی (ره)کد پستی: 7941644645تلفن: 44431399
   - 076
   نمابر: 44431399
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کیش
   7پزشکی قانونی شهرستان مینابهرمزگان / مینابکد مرکز: 1093مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمد رحیمیآدرس: آدرس: میناب- بلوار دانشگاه- بعد از پارک دانشجو- اداره پزشکی قانونی شهرستان مینابکد پستی: 7981679987تلفن: 42217545 - 076نمابر: 42217545فعالپزشکی قانونی شهرستان میناب
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز