پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • معاونت آموزشی و پژوهشی
   معاونت آموزشی و پژوهشی

   معاون: دکتر سید امیرحسین مهدوی

   بر اساس قانون تشکیل سازمان، سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان پزشکی قانونی به امور آموزشی و پژوهشی مربوط می شود که همین امر اهمیت انجام کارهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی را در سازمان نشان می دهد. معاونت آموزشی و پژوهشی عهده دار پرداختن به امور آموزشی و پروژه های تحقیقاتی در سازمان است، این معاونت برای بررسی طرح‌های پژوهشی ارسالی از طرف همکاران شاغل در پزشکی قانونی، اساتید دانشگاه ها، دستیاران رشته های مختلف پزشکی از جمله پزشکی قانونی، روانپزشکی و طب کار، پزشکان، فقها و حقوقدانان و نیز برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل، دانشجویان، پزشکان و .... مشغول فعالیت است. درحال حاضر این معاونت دارای ادارات کل امور پژوهشی و امور آموزشی و همکاری های علمی است.

   شماره تماس: 55890701

  • زیر مجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی
   اداره کل امور آموزش و همکاری های علمی

   اداره کل امور آموزش و همکاری های علمی

   برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی به کارشناسان بخش های تخصصی پزشکی قانونی و پرسنل اداری، تدوین دوره های بالینی، تشریح و آزمایشگاهی برای دستیاران تخصصی ...

   اداره کل امور پژوهش

   اداره کل امور پژوهش

   با توجه به توسعه روزافزون علوم پزشکی قانونی، حوزه پژوهشی تلاش می کند که با اجرای طرح های مختلف پژوهشی، علاوه بر دستیابی به نتایج علمی جدید و نیز ...