پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ارائه پیشنهاد توسط همکاران

   همکاران هر استان بایستی پیشنهادات خود را صرفاً از طریق سایت استان خود ارسال نمایند

   نام : *
   نام خانوادگی : *
   مدرک و رشته تحصیلی :
   پست سازمانی : *
   محل خدمت : *
   شماره تماس :
   پست الکترونیک (ایمیل) :
   عنوان پیشنهاد : *
   گستره پیشنهاد : *
   شرح پیشنهاد : *
   تشریح وضعیت فعلی : *
   نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد : *
   امکانات مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد : *
   صرفه جویی حاصل از اجرای پیشنهاد : *
   تاریخ تکمیل :
   کد امنیتی
   *
   تولید مجدد کد امنیتی
  • پیگیری درخواست
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   *
   تولید مجدد کد امنیتی