پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
   • تصادفات نوروزی

    مقایسه آمار تلفات حوادث رانندگی نوروز از سال 1388 تاکنون

    تصادفات

    مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی از سال 1384 تاکنون

    مسمومیت با گاز

    آمار مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن از سال 1384 تاکنون

    غرق شدگی

    آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی از سال 1384 تاکنون

    سوختگی

    آمار متوفیات ناشی از سوختگی از سال 1384 تاکنون

    برق گرفتگی

    آمار مرگ های ناشی از برق گرفتگی از سال 1390 تاکنون

    سلاح سرد

    نمودار مقایسه ای 10 ساله مرگ های ناشی از سلاح سرد از سال 1382 تا سال 1391

    نزاع

    آمار نزاع از سال 1391 تاکنون

    سوءمصرف مواد

    نمودار مرگ‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر از سال 1383 تاکنون

    سالنامه آماری

    مقایسه کلی آمار عملکرد بخش های مختلف پزشکی قانونی از سال 1386 تاکنون

     
   • آموزش همگانی
    راهنمای پژوهشگران