پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
   • تصادفات نوروزی

    مقایسه آمار تلفات حوادث رانندگی نوروز از سال 1388 تاکنون

    تصادفات

    مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی از سال 1384 تاکنون

    مسمومیت با گاز

    آمار مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن از سال 1384 تاکنون

    غرق شدگی

    آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی از سال 1384 تاکنون

    سوختگی

    آمار متوفیات ناشی از سوختگی از سال 1384 تاکنون

    برق گرفتگی

    آمار مرگ های ناشی از برق گرفتگی از سال 1390 تاکنون

    نزاع

    آمار نزاع از سال 1391 تاکنون

   • آموزش همگانی
    راهنمای پژوهشگران