پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • شرح خدمات و مدارک مورد نیاز

   مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی:

   معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار:
   - معرفی نامه معتبر از مراجع قضایی یا انتظامی (معرفی‌نامه باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه در معرفی‌نامه ضروری است.)
   - کارت ملی
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   معاینه بر بالین بیمار(معاینه خارج از سازمان) :
   - نامه معتبر از مراجع قضایی (معرفی‌نامه باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه در معرفی‌نامه ضروری است.)
   - دو قطعه عکس تمام رخ
   - کارت ملی
   - کروکی محل معاینه و آدرس دقیق
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   معاینات روانپزشکی، بررسی رشادت و اهدای عضو :
   - معرفی نامه معتبر از مراجع قضایی یا انتظامی (معرفی‌نامه باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه در معرفی‌نامه ضروری است.)
   - کارت ملی
   - ارائه سوابق پزشکی
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   • در مورد اهدای عضو باید معرفی نامه از انجمن اهدای عضو نیز ارائه شود.

   معاینات از کار افتادگی:
   - نامه از مراجع ذی صلاح (معرفی‌نامه باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه در معرفی‌نامه ضروری است.)
   - کارت ملی
   - ازائه سوابق پزشکی
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   • نامه ارائه شده برای گواهی از کار افتادگی می تواند از مراجع اداری و یا قضای ارسال شود ضمن اینکه در این معاینات فرد می تواند از نظر جسمانی و یا روانی از کار افتاده باشد پس در صورت لزوم در هر دو بخش معاینه می شود.

   بررسی گواهی استعلاجی:
   - نامه از امور اداری محل اشتغال
   - کارت ملی در صورت حضور شخص
   - ارسال یا ارائه گواهی پزشک معالج به همراه نسخه دارویی مرتبط و ممهور به مهر داروخانه و سایر مدارک پزشکی مرتبط به ویژه در صورت عدم حضور شخص
   - پرداخت تعرفه تعیین شده ( به استثنای کارکنان شاغل در دادگستری)

   معاینات و آزمایشات استخدامی:
   - معرفی نامه از مراجع ذیصلاح
   - کارت ملی
   - هزینه قابل پرداخت برابر با مجموع معاینات و آزمایشات صورت گرفته است.

   • اظهار نظر در این بخش بر اساس معاینه بالینی جسمانی، مصاحبه روان‌پزشکی و انجام آزمایشات اعتیاد و روتین خون و ادرار صورت می گیرد.

   آزمایشات اعتیاد و الکل:
   - نامه از مراجع قضایی یا انتظامی
   - کارت ملی
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   آزمایش بررسی بارداری:
   - نامه از مرجع قضایی
   - کارت ملی
   - ارائه مدارک پزشکی مرتبط در صورت وجود
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   • اظهار نظر بر اساس مدارک پزشکی ارائه شده و معاینه بالینی و در خواست آزمایش صورت می گیرد.

   معاینات و آزمایش های قبول فرزند:
   - نامه از مراجع قضایی یا مراکز بهزیستی
   - حضور زوجین
   - پرداخت تعرفه تعیین شده
   - اصل و کپی شناسنامه صفحات اول و دوم شناسنامه ( یکی از زوجین ) و کارت ملی زوجین

   معاینات جهت اظهار نظر تحمل کیفر :
   - نامه از مرجع قضایی
   - کارت ملی
   - ارائه مدارک پزشکی مرتبط
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   • اظهار نظر نهایی بر اساس معاینه بالینی، سوابق پزشکی و انجام مشاوره‌های تخصصی صورت می گیرد.

   صدور مجوز سقط درمانی:
   - اخذ درخواست شخصی در محل پزشکی قانونی از زن (مادر باردار)
   - کارت ملی زن
   - ارائه مدارک پزشکی مرتبط و موجود
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   • بررسی‌های تکمیلی مورد لزوم از نظر مشاوره، آزمایش و اخذ نظریات تخصصی پزشکی وفق مفاد قانون سقط درمانی در پزشکی قانونی مرکزی انجام خواهد شد و در سایر مراکز مجوز سقط درمانی صادر نمی شود. ارائه خدمات در این زمینه حتی صبح روزهای تعطیل نیز انجام می شود.

   معاینه بکارت و لواط:
   - نامه عکسدار از مرجع قضایی یا انتظامی
   - کارت ملی
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   • معاینات مشتمل بر معاینه بالینی و در صورت لزوم نمونه‌برداری آزمایشگاهی خواهد بود.

   معاینات و آزمایش های مربوط به صدور مجوز اهداء جنین:
   - نامه از مرجع قضایی
   - اصل و کپی شناسنامه صفحات اول و دوم شناسنامه وکارت ملی زوجین
   - پرداخت تعرفه تعیین شده
   - گواهی پزشک معالج مبنی بر نابروری زوجین و سلامت زن از نظرقابلیت بارداری

   • معاینات مشتمل بر معاینه جسمانی، روان‌پزشکی، اعتیاد و آزمایش خون (هپاتیت و ایدز) خواهد بود.

   معاینه تعیین سن:
   - نامه مرجع قضایی یا انتظامی یا ثبت احوال
   - کارت ملی
   - اصل و کپی صفحه اول شناسنامه
   - تعرفه تعیین شده
   - مدرک تحصیلی

   • معاینات مشتمل بر معاینه ظاهری، دندان‌پزشکی و رادیوگرافی در صورت لزوم خواهد بود.

   کارشناسی کمیسیون پزشکی :
   - نامه از مراجع قضایی یا انتظامی
   - ارائه مدارک مورد نیاز
   - پرداخت تعرفه تعیین شده
   - کارت ملی

   آزمایش DNA:
   - نامه از مرجع قضایی یا انتظامی
   - 4 قطعه عکس از هر فرد
   - کارت ملی افراد
   - پرداخت تعرفه تعیین شده

   معاینه جسد و صدور جواز دفن:
   - نامه از مرجع قضایی یا انتظامی
   - اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی
   - نامه بیمارستان در صورت لزوم
   - پرداخت تعرفه تعیین شده
   - اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی یکی از بستگان درجه یک

   صدور گواهی فوت:
   - درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی
   - اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی متوفی
   - اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی بستگان درجه یک
   - صدور گواهی فوت برای اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی رایگان است