پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • توافقنامه سطح خدمت- صدور گواهی‌های مربوط به فوت و درمان

   توافقنامه سطح خدمت " صدور گواهی‌های مربوط به فوت و درمان"

   مقدمه
   خدمت صدور گواهی‌های مربوط به فوت و درمان با شناسه 16061558000 و شناسه زیر خدمت 12031558100 با عنوان صدور گواهی فوت به صورتG-G ,G-C ، با ماهیت حاکمیتی ارائه می شود. گواهی فوت، گواهی رسمی است که جهت ارائه به مراجع قانونی ودستگاه های دولتی بنا به درخواست بستگان درجه یک فرد ویا نماینده قانونی انها توسط پزشکی قانونی صادر شده و با اخذ رسید تحویل ایشان می شود.

   روند خدمت به صورت زیر می باشد :
   مراجعه درخواست کننده(بستگان درجه یک) گواهی فوت به پزشکی قانونی (درخواست شخصی)

   دریافت مدارک هویتی شخص مراجعه کننده و متوفی

   تکمیل فرم مربوطه توسط فرد مراجعه کننده

   بررسی پرونده متوفی توسط رییس مرکز(لازم است علت فوت متوفی مشخص شده باشد)

   صدور گواهی فوت با درج علت مرگ و تحویل به مراجعه کننده


   هدف
   هدف از این توافقنامه صدور گواهی فوت با درخواست شخصی برای انجام کارهای قانونی فرد متوفی همچون انحصار وراثت و یا ارائه به محل کارو.... است. مراجعه کننده برای دریافت این گواهی باید از بستگان درجه اول متوفی باشد.


   مسئولیت‌
   قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مبنای اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در امور معاینات اجساد است و این قانون اجازه اظهار نظرکارشناسی را به سازمان می دهد.

   تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی
   ارائه این خدمت در حال حاضر به صورت حضوری است. فرد با ارائه مدارک هویتی معتبر از خود و فرد متوفی به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی فوت را دریافت می کند.

   موارد مربوط به "اطلاعات این خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش شناسنامه خدمت قرار دارد همچنین اطلاعاتی همچون تعرفه مورد نیاز، مدارک لازم برای دریافت این خدمت، فرایند و روند ارائه خدمت، نشانی مراکز ارائه دهنده و کلیه جزئیات مورد نیاز از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشکی قانونی کشور در دسترس بوده و توسط این دستگاه ذکر شده است.


   هزینه‌ها و پرداخت‌ها
   هزینه خدمت با توجه به آیین نامه تعرفه خدمات که هر سال به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه می رسد، دریافت می شود. صدور گواهی فوت درنوبت اول رایگان است اما در دفعات بعدی بر اساس تعرفه تعیین شده هزینه آن دریافت می شود.

   دوره عملکرد
   این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
   این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400] اعتبار دارد.
   این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا یک سال اعتبار دارد. (
   بعد از پایان دوره، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

   خاتمه توافقنامه
   این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400] اعتبار دارد.
   بعد از پایان دوره، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد