پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • توافقنامه سطح خدمت- اظهارنظر کارشناسی در حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت

   توافقنامه سطح خدمت " اظهارنظر کارشناسی در حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت"

   مقدمه
   خدمت اظهارنظر کارشناسی در حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت با شناسه 16061554000 و شناسه زیر خدمت 12031554101 با عنوان اظهار نظر کارشناسی از طریق معاینه ظاهری به همراه کالبدگشایی جسد به صورت G-G,G-C و با ماهیت حاکمیتی ارائه می شود. در این فرایند بر اساس درخواست مرجع قضایی جسد فرد فوت شده جهت تعیین علت فوت به سازمان ارجاع وبا معاینه ظاهری به همراه کالبدگشایی علت فوت تعیین می شود.

   روند خدمت به صورت زیر می باشد :
   ارجاع جسد به پزشکی قانونی با نامه مرجع قضایی

   پذیرش جسد، تحویل مدارک (متوفی وتحویل گیرنده) و تشکیل پرونده
   معاینه ظاهری و انجام کالبدگشایی جسد توسط پزشک معاین

   صدور مجوز دفن وتحویل جسد به بستگان جهت تشریفات قانونی دفن

   اظهار نظر کارشناسی و اعلام به مرجع درخواست کننده


   هدف
   هدف از این توافقنامه اظهار نظر صحیح و کارشناسی در مورد علت مرگ و تعیین هویت اجساد ارجاعی در کوتاه ترین زمان ممکن و با بالاترین دقت ممکن و ارائه خدمت با کیفیت و درست به درخواست کنندگان است.

   مسئولیت‌
   قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مبنای اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در امور معاینات اجساد است و این قانون اجازه اظهار نظرکارشناسی را به سازمان می دهد.

   تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی
   ارائه این خدمت به صورت حضوری است. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، همراه جسد مکلف است مدارک لازم را حضورا به این دستگاه ارائه نموده ودر صورت عدم ممانعت قضایی جسد را جهت تشریفات قانونی دفن تحویل بگیرد. نامه مرجع قضایی و مدارک هویتی جسد و شخص مراجعه کننده از الزامات دریافت این خدمت است.

   متقاضی دریافت این خدمت با مراجعه به پزشکی قانونی مدارک لازم را ارائه و پس از بررسی و تشکیل پرونده، جسد معاینه شده ونهایتا پاسخ لازم ارائه خواهد شد.

   موارد مربوط به "اطلاعات این خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش شناسنامه خدمت قرار دارد همچنین اطلاعاتی همچون تعرفه مورد نیاز، مدارک لازم برای دریافت این خدمت، فرایند و روند ارائه خدمت، نشانی مراکز ارائه دهنده و کلیه جزئیات مورد نیاز از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشکی قانونی کشور در دسترس بوده و توسط این دستگاه ذکر شده است.


   هزینه‌ها و پرداخت‌ها
   هزینه خدمت با توجه به آیین نامه تعرفه خدمات که هر سال به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه می رسد، دریافت می شود.

   دوره عملکرد
   این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
   این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400] اعتبار دارد.
   این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا یک سال اعتبار دارد. (
   بعد از پایان دوره، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

   خاتمه توافقنامه
   این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400] اعتبار دارد.
   بعد از پایان دوره، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد


   فایل پیوست