پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • اداره کل امور آموزش و همکاری های علمی

   برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی به کارشناسان بخش های تخصصی پزشکی قانونی و پرسنل اداری، تدوین دوره های بالینی، تشریح و آزمایشگاهی برای دستیاران تخصصی پزشکی قانونی، طب کار و روان‌پزشکی و همچنین آموزش علوم پزشکی قانونی به دانشجویان پزشکی، مامایی، پرستاری، قضات و دانشجویان علوم انتظامی از جمله فعالیت های مهم این حوزه است.

   معرفی:

   عنوان: اداره کل آموزش و کارآموزی
   مدیرکل: دکتر سید‌مهدی میرجلیلی

   برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی به کارشناسان بخش های تخصصی پزشکی قانونی و پرسنل اداری، تدوین دوره های بالینی، تشریح و آزمایشگاهی برای دستیاران تخصصی پزشکی قانونی، طب کار و روان‌پزشکی و همچنین آموزش علوم پزشکی قانونی به دانشجویان پزشکی، مامایی، پرستاری، قضات و دانشجویان علوم انتظامی از جمله فعالیت های مهم این حوزه است.

   شرح وظایف:

   اجرای دوره های آموزشی، بازآموزی، کارگاه، سمینار و کنگره در همکاری و ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی، علوم قضایی و انتظامی، آشنایی پرسنل دستگاه های وابسته به قوه قضاییه با مسایل پزشکی قانونی و تهیه جزوات و بروشورهای آموزشی در زمینه پزشکی قانونی از برنامه های ثابت سالانه حوزه آموزشی است.

   اخذ مجوز بازآموزی برای کنفرانس ها و مکتوبات آموزشی، تشکیل شورای آموزش و کمیته های زیر مجموعه آن از دیگر اقدامات این حوزه به شمار می رود.

   شماره تماس: 55890703