پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 140۲، مهار تورم و رشد تولید
   
 
  • سازمان پزشکی قانونی کشور
   سازمان پزشکی قانونی کشور
  • معاونت آموزشی پژوهشی
   دکتر سید امیر حسین مهدوی
   معاونت آموزشی پژوهشی
   تلفن : 55890701
   معاونت پزشکی و آزمایشگاهی
   دکتر مسعود قادی پاشا
   معاونت پزشکی و آزمایشگاهی
   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
   دکتر رضا حاج منوچهری
   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
   تلفن : 55619093
   مدیرکل حوزه ریاست
   دکتر محمد شجاعی
   مدیرکل حوزه ریاست
   تلفن : 55614142
   مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان
   حفاظت و اطلاعات
   مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان
   مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
   دکتر امیدرضا کارگربیده
   مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
   تلفن : 02155608008
   مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
   دکتر حامد ناییجی
   مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
   تلفن : 55619096
  • کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *