•  
  • فهرست اخبار
   پزشکی قانونی در رسانه ها - سه شنبه 20 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها - سه شنبه 20 شهریور 1397

   عمده اخبار امروز سازمان در بولتن خبری امروز به موضوع خودکشی، آمارهایی در این زمینه و دلایل ارتکاب آن مربوط می شود. در کنار آن اخباری در خصوص حوادث رانندگی نیز در بولتن دیده می شود.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 19 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 19 شهریور 1397

   اخباری با موضوع خودکشی در صدر خبرهای امروز بولتن است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 18 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 18 شهریور 1397

   در بولتن خبری امروز اخباری با موضوع خودکشی، حوادث رانندگی و سوءمصرف مواد مخدر دیده می شود.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 17 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 17 شهریور 1397

   در بولتن خبری امروز اخباری از تصادفات و حوادث رانندگی منتشر شده که در این اخبار به آمارهای سازمان پزشکی کشور استناد شده است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- چهارشنبه 14 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- چهارشنبه 14 شهریور 1397

   غرق شدگی، حوادث رانندگی، شرایط پیوند اعضا از اجساد از مهمترین اخبار بولتن امروز سازمان پزشکی قانونی کشور است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 13 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 13 شهریور 1397

   همسرآزاری، تصادفات، پیوند اعضا و .... از مهمترین موضوعات بولتن خبری امروز سازمان است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 12 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 12 شهریور 1397

   مصاحبه رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با روزنامه ایران از مهمترین خبرهای بولتن امروز سازمان است. علاوه بر این اخباری در مورد مومیایی شدن اجساد، تصادفات ساختگی، تلفات حوادث رانندگی و ... نیز در بولتن مشاهده می شود.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 11 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 11 شهریور 1397

   در بولتن خبری امروز مهمترین خبر مربوط به مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با موضوع مومیایی کردن اجساد در پزشکی قانونی است که بیشترین بازتاب را در مقایسه با دیگر خبرهای سازمان داشته است. در ادامه این خبر را می خوانید.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 10 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 10 شهریور 1397

   اخباری با موضوعات غرق شدگی، حوادث رانندگی، برترین های جشنواره شهید رجایی و ... از خبرهای امروز بولتن خبری پزشکی قانونی است.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار