•  
  • فهرست اخبار
   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 31 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 31 شهریور 1397

   در بولتن خبری امروز مهمترین خبرها مربوط به تعیین هویت و رسیدگی به اجساد حادثه تصادف اتوبوس نطنز است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 27 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 27 شهریور 1397

   مهمترین اخبار در بولتن خبری امروز مربوط به سخنان دکتر شجاعی رییس سازمان در مورد کمبود جسد در دانشگاه ها و نیز سخنان دکتر فروزش معاون سازمان در خصوص کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 26 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 26 شهریور 1397

   مهمترین خبر بولتن امروز مربوط به گفت و گوی دکتر شجاعی با روزنامه آرمان امروز در خصوص کمبود جسد در دانشگاه های علوم پزشکی است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 25 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 25 شهریور 1397

   در بولتن امروز سازمان اخباری با موضوعات مشکل جذب نیرو در پزشکی قانونی، حوادث رانندگی، نزاع، خطاهای پزشکی و ... منتشر شده است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 24 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 24 شهریور 1397

   در بولتن خبری امروز مهمترین اخبار به سخنان قائم مقام سازمان در مراسم تودیع و معارفه مدیر کرمانشاه و نیز خبرهایی با موضوع خودکشی مربوط می شود.

   پزشکی قانونی در رسانه ها - سه شنبه 20 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها - سه شنبه 20 شهریور 1397

   عمده اخبار امروز سازمان در بولتن خبری امروز به موضوع خودکشی، آمارهایی در این زمینه و دلایل ارتکاب آن مربوط می شود. در کنار آن اخباری در خصوص حوادث رانندگی نیز در بولتن دیده می شود.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 19 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 19 شهریور 1397

   اخباری با موضوع خودکشی در صدر خبرهای امروز بولتن است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 18 شهریور 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 18 شهریور 1397

   در بولتن خبری امروز اخباری با موضوع خودکشی، حوادث رانندگی و سوءمصرف مواد مخدر دیده می شود.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار