•  
  • فهرست اخبار
   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 30 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 30 تیر 1397

   تصادفات ماه شهریور، همسرآزاری، مراجعین نزاع و ... از مهمترین اخبار بولتن خبری امروز است که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- چهارشنبه 27 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- چهارشنبه 27 تیر 1397

   طی روزهای اخیر اخبار همسرآزاری و حوادث رانندگی بیش از دیگر اخبار سازمان مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. در بولتن خبری امروز نیز خبرهایی با موضوع همسرآزاری، حوادث رانندگی، نزاع و ... بیشتر مورد توجه جراید است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 26 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 26 تیر 1397

   از مهمترین اخبار امروز بولتن خبری سازمان می توان به خبرهایی همچون شکایات همسرآزاری، حوادث رانندگی تابستان، تصادف اتوبوس های مسافربری و ... اشاره کرد.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 25 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- دوشنبه 25 تیر 1397

   همسرآزاری، تلفات حوادث رانندگی، حوادث منجر به فوت در استان ها و ... از مهترین موضوعات خبرهای امروز بولتن خبری سازمان است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها-یکشنبه 24 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها-یکشنبه 24 تیر 1397

   مصاحبه دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص همسرآزاری و اعلان تنایج آزمایش تعیین هویت قربانیان تصادف اتوبوس سنندج از مهمترین و پربازدیدترین اخبار بولتن امروز سازمان است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 23 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- شنبه 23 تیر 1397

   مهمترین خبر بولتن امروز مربوط به حادثه تصادف تانکر سوخت و اتوبوس مسافربری است که بیشترین بازتاب را داشته است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- چهارشنبه 20 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- چهارشنبه 20 تیر 1397

   از مهمترین اخبار امروز بولتن می توان به خبرهایی همچون اهدای جسد، تلفات تصادفات و غرق شدگی اشاره کرد.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 19 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- سه شنبه 19 تیر 1397

   مهمترین خبر بولتن امروز مربوط به گفت و گوی خبرآنلاین با رییس سازمان پزشکی قانونی کشور است که در آن به موضوعات گوناگون پرداخته شده اما موضوع آمار رسمی تصادفات ساختگی بیش از بخش های دیگر مورد توجه قرار گرفته و بیشترین بازتاب را داشته است.

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 17 تیر 1397

   پزشکی قانونی در رسانه ها- یکشنبه 17 تیر 1397

   در بولتن خبری امروز مهمترین خبر به مصاحبه رییس سازمان با خبرآنلاین با موضوع خودکشی سیدامامی اختصاص دارد که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار