•  
  • فهرست پرسش های معاونت آموزشی و پژوهشی

   اولویتهای پژوهشی سازمان کدامند؟

   اولویتهای پژوهشی سازمان در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir / معاونتها/ معاونت امور پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می باشد.

   چگونه یک طرح پژوهشی را ارایه کنیم؟

   در ابتدا با ارایه فرم اولیه دو برگی طرح پژوهشی، عنوان پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

   اگر عنوان مورد تأیید بود مرحله بعدی چیست؟

   ارایه فرم پروپوزال به معاونت پژوهشی

   پس از ارایه فرم اصلی چه مراحلی دنبال می شود؟

   پس از دریافت فرم پروپوزال در یکی از کمیته‌های چهارگانه مطرح و نظر کمیته به پژوهشگر اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به فلوچارت روند رسیدگی به طرحها که بسیار واضح و به ریز تمامی مراحل را توضیح داده مراجعه نمایید. این فلوچارت در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir در قسمت / معاونتها/ معاونت امور پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می‌باشد.

   آیا امکان مشاوره متودولوژی در سازمان وجود دارد؟

   بله، معاونت پژوهشی روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 12 آماده ارایه مشاوره در امور طرح‌ها و مشاوره متودولوژی می‌باشد.

   آیا تأیید کمیته اخلاق برای همه طرحها الزامی است؟

   کلیه طرحها نیاز به تأییدیه کمیته اخلاق را دارند، طرحهایی که به صورت مشترک می‌باشند می‌توانند تأیید کمیه اخلاق از دانشگاه مربوطه را ارائه نمایند. یا طرح مصوب دانشگاه را ارایه نمایند که به تأیید کمیته اخلاق رسیده است.

   هزینه طرحها باید چگونه باشد؟

   هزینه طرحها بستگی به نوع طرح دارد و باید معقول باشد. کلاً باید هزینه مواد مصرفی، غیرمصرفی، هزینه پرسنلی به ریز و به تفکیک در پروپوزال اعلام گردد و در کمیته‌ها، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

   آیا در طول اجرای طرح باید گزارشی به معاونت پژوهشی ارسال شود؟

   پس از عقد قرارداد، ناظر برای طرح تعیین می گردد که شرح وظایف ناظر در سایت به آدرس www.lmo.ir / معاونتها/ معاونت امور پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می باشد. گزارش از طرف مجری طرح برای ناظر ارسال خواهد شد و پس از تأیید ناظر به معاونت پژوهشی ارسال می¬شود. گزارش ها بدون تأیید ناظر برای معاونت پژوهشی فاقد ارزش می باشد.

   اگر به هر علت طرح در موعد مقرر پایان نیافت چه باید کرد؟

   دلایل توجیهی مجری برای تمدید قرارداد برای ناظر ارسال گردد و در صورت تأیید ناظر «فقط یکبار» تمدید امکان پذیر می باشد.

   اگر به هر علت نیاز به افزایش هزینه در مدت اجرای طرح بود چه باید کرد؟

   باید دلایل توجیهی مجری برای افزایش هزینه به ناظر ارایه گردد، در صورت تأیید ناظر، پرداخت تا 25% بودجه اولیه طرح مستقیماً با موافقت معاونت پژوهشی بلامانع می باشد.

   روند ارایه پایان نامه به سازمان پزشکی قانونی چگونه است؟

   پس از مراجعه دانشجو، مشاوره جهت انتخاب موضوع صورت می پذیرد یا پروپوزال مصوب دانشگاه ارائه شود که همکاری حداقل یک نفر از متخصصین یا کارشناسان پزشکی قانونی به عنوان استاد راهنما یا مشاور الزامی است. تکمیل فرمهای تعهدنامه توسط دانشگاه مربوطه و توسط دانشجو الزامی است.

   بعد از ارایه فرمهای تعهدنامه چه باید کرد؟

   فرم اولیه پژوهشی باید ارائه گردد و در صورت تأیید و گذراندن مراحل مربوطه، پژوهشگر به واحد مربوطه معرفی شود. در پایان ارائه 2 نسخه پایان نامه همراه فایل الکترونیکی آن به معاونت پژوهشی سازمان الزامی است.