• فهرست مطالب "معاونت آموزشی و پژوهشی"
   معاونت پژوهشی و آموزشی

   معاونت پژوهشی و آموزشی

   سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل مواجهه مستقیم با موارد و نتایج بخش وسیعی از معضلات اجتماعی نظیر آسیب­های ناشی از تصادفات، بزه، درگیری، اختلالات ...

   دفتر امور پژوهش و نشر منابع علمی

   دفتر امور پژوهش و نشر منابع علمی

   اهم فعالیت‌های حوزه پژوهش:
   • بررسی و کارشناسی طرح‌های پژوهشی
   • تشکیل و نظارت برکمیته‌های پژوهشی استان‌ها
   • ارایه مشاوره به ...

   دفتر امور آموزش و کارآموزی

   دفتر امور آموزش و کارآموزی

   اهم فعالیت‌های حوزه آموزش:

   مجله علمی

   مجله علمی

   راهنمای پژوهشگران

   راهنمای پژوهشگران

   کتابخانه

   کتابخانه

   فهرست و مشاهده همه کتاب های موجود در کتابخانه سازمان پزشکی قانونی کشور