• فهرست مطالب "معاونت پزشکی و آزمایشگاهی"
   معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی

   معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی

   معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی با هدف برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌ کمیسیون‌های پزشکی، واحدهای معاینات و بررسی صحنه جرم ایجاد شده و مشتمل بر ...

   اداره کل کمیسیون های پزشکی

   اداره کل کمیسیون های پزشکی

   این اداره برای هدایت و نظارت بر تشکیل کمیسیون‌های پزشکی قانونی سراسر کشور و تشکیل جلسات کمیسیون‌های مرکزی سازمان تشکیل شده است.

   دفتر امور معاینات بالینی

   دفتر امور معاینات بالینی

   این اداره کل برای هدایت و نظارت کلان بر کلیه فعالیت‌های مراکز معاینات پزشکی قانونی کشور و برنامه‌ریزی سازمانی حوزه امور معاینات سازمان تشکیل شده است.

   دفتر امور آزمایشگاهی

   دفتر امور آزمایشگاهی

   اداره کل امور آزمایشگاهی برای خدمت رسانی سریع و دقیق به مراجعین در تلاش است با استفاده از دانش روز، تجهیزات آزمایشگاهی و منابع علمی و انسانی به ...

   دفتر امور تشریح و بررسی صحنه

   دفتر امور تشریح و بررسی صحنه

   این اداره برای هدایت و نظارت کلان به کلیه فعالیت‌های بررسی صحنه جرم و تشریح در مراکز پزشکی قانونی سراسرکشور و مشارکت در برنامه‌ریزی‌های سازمانی تشکیل ...

   اداره اسناد و مدارک پزشکی

   اداره اسناد و مدارک پزشکی

   این اداره وظیفه طراحی و اجرای روش های بهینه مدیریت اسناد و مدارک پزشکی در سازمان، بازنگری ، اصلاح و بهبود روش های گردش اطلاعات و ... را برعهده دارد.