• زیر طبقه های "معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی"
  • فهرست مطالب "معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی"
   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

   معاونت اداری و مالی یکی از پویاترین، هدفمندترین و پرکارترین بخش‌های سازمان است که با توجه به چارت تشکیلات و سیستم‌های اداری نسبت به برنامه‌ریزی و ...

   اداره کل امور پشتیبانی

   اداره کل امور پشتیبانی

   شرح وظایف:
   واحد اداره کل خدمات و پشیبانی ستاد سازمان پزشکی قانونی کشور، یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت اداری و مالی سازمان است و با توجه به ...

   اداره کل مالی و ذیحسابی

   اداره کل مالی و ذیحسابی

   به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال ...