• زیر طبقه های "معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی"
  • فهرست مطالب "معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی"
   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

   معاونت اداری و مالی یکی از پویاترین، هدفمندترین و پرکارترین بخش‌های سازمان است که با توجه به چارت تشکیلات و سیستم‌های اداری نسبت به برنامه‌ریزی و ...

   اداره کل مالی و ذیحسابی

   اداره کل مالی و ذیحسابی

   به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال ...

   اداره کل امور پشتیبانی

   اداره کل امور پشتیبانی

   اداره کل امور پشتیبانی ستاد سازمان پزشکی قانونی کشور از زیر مجموعه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان است که با عنایت به گستردگی امور در ...

   اداره کل منابع انسانی

   اداره کل منابع انسانی

   مدیریت منابع انسانی، تهیه، تامین، استفاده، پرورش، حفظ و صیانت نیروی انسانی سازمان را بر عهده دارد به طریقی که کارکنان با شایستگی، توانمندی، رغبت و ...