• زیر طبقه های "معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی"
  • فهرست مطالب "معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی"
   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

   معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

   معاونت اداری و مالی یکی از پویاترین، هدفمندترین و پرکارترین بخش‌های سازمان است که با توجه به چارت تشکیلات و سیستم‌های اداری نسبت به برنامه‌ریزی و ...

   اداره کل امور پشتیبانی

   اداره کل امور پشتیبانی

   شرح وظایف:
   اداره کل امور پشتیبانی ستاد سازمان پزشکی قانونی کشور از زیر مجموعه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان است که با عنایت ...

   اداره کل مالی و ذیحسابی

   اداره کل مالی و ذیحسابی

   به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال ...