•  
  • مشکوک به خودکشی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات مشکوک به خودکشی در 4 ماهه اول سال 1392
   pdf
   54.59 کیلوبایت
   2آمار متوفیات مشکوک به خودکشی در 4 ماهه اول سال 1391
   pdf
   54.25 کیلوبایت
   3آمار متوفیات مشکوک به خودکشی در 4 ماهه اول سال 1390
   pdf
   68.15 کیلوبایت