• ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   81پزشکی قانونی شهرستان ریتهران / رئکد مرکز: 19مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: آقای دکتر علیرضاریسمان بافآدرس: آدرس: شهرری – میدان نماز – خیابان 35 متری امام حسین (ع ) نبش کوچه سالاری پلاک 350
   کد پستی: 1847698786تلفن: 55921687
   - 021
   نمابر: 55950661
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ری
   82پزشکی قانونی شهرستان رباط‌کریمتهران / رباط کریمکد مرکز: 18مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکترعلی قلعه نویآدرس: آدرس: رباط‌کریم ــ داودیه خیابان شهید رجایی10متری دوم سمت راست 10متری اول سمت راست
   کد پستی: 3761714453تلفن: 56730409
   - 021
   نمابر: 56739395
   فعالپزشکی قانونی شهرستان رباط‌کریم
   83پزشکی قانونی شهرستان شهریارتهران / شهریارکد مرکز: 1120مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: آقای دکتر محمود باباییآدرس:  شهرک اداری– جنب دادگستری شهریار
   کد پستی: 3351793591تلفن: 65228889
   - 021
   نمابر: 65273411
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شهریار
   84پزشکی قانونی شهرستان فیروزکوهتهران / فیروزکوهکد مرکز: 1127مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکتر مصطفی مرادی نسبآدرس: آدرس: فیروزکوه ــ خیابان تختی سه راه تختی
   کد پستی: 3981736311تلفن: 76442430
   - 021
   نمابر: 76442430
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فیروزکوه
   85پزشکی قانونی شهرستان شهر قدستهران / قدسکد مرکز: 1128مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: آقای دکتر تورج بهنودآدرس: آدرس: شهرقدس ــ بلوار شهید کلهر سی متری شوری روبروی ساختمان دادگستری ط3
   کد پستی: 3353185776تلفن: 46885769
   - 021
   نمابر: 26910053
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شهر قدس
   86پزشکی قانونی شهرستان وارمینتهران / ورامینکد مرکز: 1138مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکتر مهدی تاجیکآدرس: آدرس: ورامین - میدان امام انتهای خیابان طالقانی
   کد پستی: 3371797595تلفن: 36254168
   - 021
   نمابر: 36254169
   فعالپزشکی قانونی شهرستان وارمین
   87پزشکی قانونی شهرستان پاکدشتتهران / پاکدشتکد مرکز: 1105مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکتر رحمت‌الله کاوهآدرس: آدرس: پاکدشت ــ میدان معلم بلوار معلم کوچه حاجی نوروزی سابق پلاک‌14
   کد پستی: 3391677758تلفن: 36036056
   - 021
   نمابر: 36036037
   فعالپزشکی قانونی شهرستان پاکدشت
   88پزشکی قانونی شهرستان بروجنچهارمحال و بختیاری / بروجنکد مرکز: 857مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر اکرم خدیویآدرس: آدرس: بروجن-خیابان پانزده خرداد شمالی -ساختمان درمانگاه هلال احمر

   کد پستی: 8871753817تلفن: 34227588
   - 038
   نمابر: 34227588
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بروجن
   89 چهارمحال و بختیاریچهارمحال و بختیاری / شهرکردکد مرکز: 10مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: مدیرکل: آقای دکتر علی سامان پورآدرس: آدرس: ساختمان شماره 1: (واحد معاینات –آزمایشگاه –تشریح ):شهرکرد –میدان دفاع مقدس –بلوار امام خمینی –روبروی گلزار شهداء

   ساختمان شماره 2 : واحد پشتیبانی و مالی :شهرکرد چهار راه شریعتی –تقاطع فارابی کدپستی 8815843417
   کد پستی: 8813713365تلفن: 33377049
   - 038
   نمابر: 33377049
   پست الکترونیک: cb@lmo.ir
   فعال چهارمحال و بختیاری
   90پزشکی قانونی شهرستان فارسانچهارمحال و بختیاری / فارسانکد مرکز: 876مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر مهرشاد طهماسبیآدرس: آدرس: فارسان-میدان دفاع مقدس ساختمان شورای حل اختلاف
   کد پستی: 8861798717تلفن: 33224899
   - 038
   نمابر: 33224899
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فارسان
   91پزشکی قانونی شهرستان لردگانچهارمحال و بختیاری / لردگانکد مرکز: 884مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر مسعود علی عسگریآدرس: آدرس: لردگان-خیابان 17 شهریور –روبروی اداره هواشناسی
   کد پستی: 8891695987تلفن: 34443700
   - 038
   نمابر: 34443700
   فعالپزشکی قانونی شهرستان لردگان
   92پزشکی قانونی شهرستان بشرویهخراسان جنوبی / بشرویهکد مرکز: 1253مرکز ناظر: خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر مهدی عامریآدرس: آدرس: بلوار جهاد بیمارستان شفا 
   کد پستی: 9781686661تلفن: 32776007
   - 056
   نمابر: 32776004
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بشرویه
   93خراسان جنوبیخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 12مرکز ناظر: خراسان جنوبیمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر حسن محمدزادهآدرس: آدرس: بیرجند: بلوار پیامبر اعظم – سایت اداری – خیابان شهدای نیروی انتظامی جنب شرکت گازکد پستی: 9713681151تلفن: 32210020
   - 056
   نمابر: 32220350
   پست الکترونیک: khj@lmo.ir
   فعالخراسان جنوبی
   94پزشکی قانونی شهرستان سرایانخراسان جنوبی / سرایانکد مرکز: 1260مرکز ناظر: خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر محمد رضا شمسیآدرس: آدرس: سرایان- میدان قدس ساختمان قدیم فرمانداری
   کد پستی: 9777157947تلفن: 32881709
   - 056
   نمابر: 32881708
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سرایان
   95پزشکی قانونی شهرستان طبسخراسان جنوبی / طبسکد مرکز: 1264مرکز ناظر: خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر هادی حسینیآدرس: آدرس: طبس خیابان نواب صفوی کوچه 12 متری بازک
   کد پستی: 9791716343تلفن: 32833213
   - 056
   نمابر: 32833213
   فعالپزشکی قانونی شهرستان طبس
   96پزشکی قانونی شهرستان فردوسخراسان جنوبی / فردوسکد مرکز: 1267مرکز ناظر: خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر محمد رضا شمسیآدرس: آدرس: خیابان مدرس بلوار شهید بهشتی نبش بهشتی 21پلاک 1
   کد پستی: 9771833951تلفن: 32722139
   - 056
   نمابر: 32722139
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فردوس
   97پزشکی قانونی شهرستان قاینخراسان جنوبی / قائنکد مرکز: 1268مرکز ناظر: خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر علی اکبر شوروزیآدرس: آدرس: خیابان پیروزی نبش پیروزی 4  
   کد پستی: 9761767157تلفن: 32526215
   - 056
   نمابر: 32526215
   فعالپزشکی قانونی شهرستان قاین
   98پزشکی قانونی شهرستان نهبندانخراسان جنوبی / نهبندانکد مرکز: 1272مرکز ناظر: خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکترعلیرضا فرید هاشمیآدرس: آدرس: بلوار امام رضا(ع)، جنب بانک کشاورزی، ساختمان پزشکان، طبقه فوقانی داروخانه 
   کد پستی: 9751754617تلفن: 32622412
   - 056
   نمابر: 32622412
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نهبندان
   99بردسکنخراسان رضوی / بردسکنکد مرکز: 209مرکز ناظر: خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر محمد مفتوحیآدرس: آدرس: بردسکن ــ میدان مرکزی - پاساژ پزشکان
   کد پستی: 96816-4514تلفن: 55426460
   - 051
   نمابر: 55423450
   فعالبردسکن
   100پزشکی قانونی شهرستان تایبادخراسان رضوی / تایبادکد مرکز: 211مرکز ناظر: خراسان رضویمسئول مرکز: دکتر محمد سلیمانیآدرس: آدرس: تایباد ــ دادگستری تایباد
   کد پستی: 9591841357تلفن: 54524988
   - 051
   نمابر: 54524988
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تایباد
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :