• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1آدرس: تبریز - خ ولیعصرتلفن: 3318400 - 0411نمابر: 3318138پست الکترونیک: as@lmo.irفعالآذربایجان شرقی
   2آدربایجان غربیآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 2آدرس: ارومیه - خ عمار - روبروی شهرداری منطقه3تلفن: 3440007 - 0441نمابر: 3471872پست الکترونیک: ag@lmo.irفعالآدربایجان غربی
   3 اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 3آدرس: اردبیل - شهرک کارشناسان - پشت اداره کل استانداردتلفن: 7742247 - 0451نمابر: 7742246پست الکترونیک: ar@lmo.irفعال اردبیل
   4 اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 4آدرس: اصفهان - فلکه فیضتلفن: 6613426 - 0311نمابر: 6616310پست الکترونیک: es@lmo.irفعال اصفهان
   5البرزالبرز / کرجکد مرکز: 6آدرس: کرج، عظیمیه، بالاتر از میدان طالقانی، جنب اداره دادگستریتلفن: 32520351 - 026نمابر: 32504500پست الکترونیک: al@lmo.irغیر فعالالبرز
   6ایلامایلام / ایلامکد مرکز: 5آدرس: ایلام - بلوار شهید مدرس - جنب خبرگزاری جمهور اسلامیتلفن: 3340690 - 0841نمابر: 3340680پست الکترونیک: il@lmo.comفعالایلام
   7بوشهربوشهر / بوشهرکد مرکز: 7آدرس: بوشهر - میدان آزادیتلفن: 4545450 - 0771نمابر: 4545448پست الکترونیک: bu@lmo.irفعالبوشهر
   8تهرانتهران / تهرانکد مرکز: 8آدرس: تهران - ضلع جنوبی پارک شهر -خ بهشتتلفن: 55618668 - 021نمابر: 55616615پست الکترونیک: th@lmo.irفعالتهران
   9 چهارمحال و بختیاریچهارمحال و بختیاری / شهرکردکد مرکز: 9آدرس: شهر کرد - چهارراه شریعتیتلفن: 3331782 - 0381نمابر: 3330549پست الکترونیک: cb@lmo.irفعال چهارمحال و بختیاری
   10خراسان جنوبیخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 12آدرس: بیرجند - خ مدرس - انتهای مدرس 4تلفن: 2213873-4 - 0561نمابر: 2220350پست الکترونیک: khj@lmo.irفعالخراسان جنوبی
   11 خراسان رضویخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 10آدرس: مشهد - خ سناباد - چهارراه پل خاکیتلفن: 8425946 - 0511نمابر: 8452100پست الکترونیک: khr@lmo.irفعال خراسان رضوی
   12خراسان شمالیخراسان شمالی / بجنوردکد مرکز: 11آدرس: بجنورد، خیابان شهید امامی (امیریه جنوبی)، شهید امامی 5 (کوچه کاریز )تلفن: 2239104 - 0584نمابر: 2239593پست الکترونیک: khs@lmo.irفعالخراسان شمالی
   13خوزستانخوزستان / اهوازکد مرکز: 13آدرس: اهواز - کمیلو - جنب دفتر فنی شهرداریتلفن: 3783047 - 0611نمابر: 3791701پست الکترونیک: kz@lmo.irفعالخوزستان
   14 زنجانزنجان / زنجانکد مرکز: 14آدرس: زنجان - خ خرمشهر، جنب سرپرستی بانک ملیتلفن: 7241772 - 0241نمابر: 7241771پست الکترونیک: zn@lmo.irفعال زنجان
   15 سمنانسمنان / سمنانکد مرکز: 15آدرس: سمنان - م سعدی - بلوار قدس - روبروی دانشگاه انقلابتلفن: 3330118 - 0231نمابر: 3320715پست الکترونیک: sm@lmo.irفعال سمنان
   16سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان / زاهدانکد مرکز: 16آدرس: زاهدان - خ دانشگاه - م دکتر حسابیتلفن: 3474364 - 0541نمابر: 3424371پست الکترونیک: sb@lmo.irفعالسیستان و بلوچستان
   17 فارسفارس / شیرازکد مرکز: 17آدرس: شیراز - م معلم - سه راه همت جنوبی - کیلومتر یک کمربندی معالی آبادتلفن: 6314100 - 0711نمابر: 6314100پست الکترونیک: fr@lmo.irفعال فارس
   18قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 18آدرس: قزوین - م ولی عصر - بلوار شهید بهشتیتلفن: 3343090 - 0281نمابر: 3343042پست الکترونیک: qz@lmo.irفعالقزوین
   19قمقم / قمکد مرکز: 19آدرس: بلوار شهید خداکرم، بعداز ترمینال مسافربری، روبروی دانشگاه پردیستلفن: 6641207-9 - 0251نمابر: 6641204پست الکترونیک: qm@lmo.irفعالقم
   20کردستانکردستان / سنندجکد مرکز: 20آدرس: سنندج - خ شهید تعریف - جنب بیمارستان شهید قاضیتلفن: 3285480 - 0871نمابر: 3285481پست الکترونیک: kd@lmo.irفعالکردستان