• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   91پزشکی قانونی شهرستان شازندمرکزی / شازندکد مرکز: 782مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر داریوش شوشیانآدرس: آدرس: شازند-خیابان شهدا-خیابان منابع طبیعی-جنب آموزش و پرورش
   کد پستی: 3861918945تلفن: 38225991
   - 086
   نمابر: 38225991
   پزشکی قانونی شهرستان شازند
   92پزشکی قانونی شهرستان ساوهمرکزی / ساوهکد مرکز: 781مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر محمدتقی رضایی پورآدرس: آدرس: ساوه-میدان مخابرات- خیابان پیروزی
   کد پستی: 3913746145تلفن: 42214966
   - 086
   نمابر: 42214966
   پزشکی قانونی شهرستان ساوه
   93دلیجانمرکزی / دلیجانکد مرکز: 777مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر رحمان ابراهیمیآدرس: آدرس: دلیجان-شهرک قدس-خیابان مطهری-مجتمع اداری
   کد پستی: 3791134539تلفن: 44230650
   - 086
   نمابر: 44230650
   دلیجان
   94پزشکی قانونی شهرستان خندابمرکزی / خندابکد مرکز: 775مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر عیسی خدادادیآدرس: آدرس: خنداب - بلوار شهید بهشتی - میدان طبیعت - ساختمان اداره پست
   تلفن: 35624814
   - 086
   نمابر: 35624814
   پزشکی قانونی شهرستان خنداب
   95پزشکی قانونی شهرستان خمینمرکزی / خمینکد مرکز: 773مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر منصور ناعمیآدرس: آدرس: خمین-میدان مدرس-ابتدای بلوار انقلاب
   کد پستی: 3881685585تلفن: 46335016
   - 086
   نمابر: 46335016
   پزشکی قانونی شهرستان خمین
   96پزشکی قانونی شهرستان تفرشمرکزی / تفرشکد مرکز: 769مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر علی اکبر فتوکیانآدرس: آدرس: تفرش - خیابان فیاض بخش - بیمارستان والفجر
   کد پستی: 3951635951
   پزشکی قانونی شهرستان تفرش
   97پزشکی قانونی شهرستان اراکمرکزی / اراککد مرکز: 764مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر علی رضاییآدرس: آدرس: اراک - خیابان جهاد –فاز دو شهید بهشتی - روبروی شهرداری مرکزی اراک
   کد پستی: 3818975671تلفن: 34032570
   - 086
   نمابر: 34032140
   پزشکی قانونی شهرستان اراک
   98پزشکی قانونی شهرستان ماسالگیلان / ماسالکد مرکز: 757مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر محمد جواد خانی پورآدرس: آدرس: ماسال – خیابان معلم- کوچه شهید محبی- روبروی پمپ بنزین
   کد پستی: 4381736936تلفن: 44661760
   - 013
   نمابر: 44661750
   پزشکی قانونی شهرستان ماسال
   99پزشکی قانونی شهرستان لنگرودگیلان / لنگرودکد مرکز: 752مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر حسین قدیمیآدرس: آدرس: لنگرود – جاده چمخاله-میدان امام حسن مجتبی (ع) بلوار 35 متری
   کد پستی: 4471947168تلفن: 42549801
   - 013
   نمابر: 42549803
   پزشکی قانونی شهرستان لنگرود
   100پزشکی قانونی شهرستان لاهیجانگیلان / لاهیجانکد مرکز: 750مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر سید محمد آل نبیآدرس: آدرس: لاهیجان – میدان سردار جنگل – خیابان مالک اشتر – کوچه شهید مباشر امینی
   کد پستی: 4417735353تلفن: 42237001
   - 013
   نمابر: 42237002
   پزشکی قانونی شهرستان لاهیجان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز