• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   81پزشکی قانونی شهرستان بهارهمدان / بهارکد مرکز: 828مرکز ناظر: همدانمسئول مرکز: دکتر محمود انصاریآدرس: آدرس: بهار- میدان آزادگان – دادگستری بهار
   تلفن: 34501161
   - 081
   نمابر: 34501161
   پزشکی قانونی شهرستان بهار
   82پزشکی قانونی شهرستان مریوانکردستان / مریوانکد مرکز: 822مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: احمد شریفیآدرس: آدرس: مریوان : بلوار بوعلی سایت اداری
   کد پستی: 6681678441تلفن: 34601900
   - 087
   نمابر: 34601900
   پزشکی قانونی شهرستان مریوان
   83پزشکی قانونی شهرستان کامیارانکردستان / کامیارانکد مرکز: 819مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر محمدجعفر صمدیآدرس: آدرس: کامیاران شهرک الهیه خیابان مدرس روبروی مرکز بزرگ اسلامی
   کد پستی: 6631846864تلفن: 35525900
   - 087
   نمابر: 35525900
   پزشکی قانونی شهرستان کامیاران
   84پزشکی قانونی شهرستان قروهکردستان / قروهکد مرکز: 818مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر داریوش عبدیآدرس: آدرس: قروه : خیابان شهید باهنر روبروی اداره آب
   کد پستی: 6661885515تلفن: 35223381
   - 087
   نمابر: 35226924
   پزشکی قانونی شهرستان قروه
   85پزشکی قانونی شهرستان سقزکردستان / سقزکد مرکز: 814مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر امیر ستارهآدرس: آدرس: سقز : بلوار شهید بهشتی (بلوارساحلی)سایت اداری
   کد پستی: 6681614861تلفن: 36277278
   - 087
   نمابر: 36277076
   پزشکی قانونی شهرستان سقز
   86پزشکی قانونی شهرستان دیواندرهکردستان / دیواندرهکد مرکز: 810مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر کیوان محمدیآدرس: آدرس: دیواندره خیابان اصلی روبروی سازمان آب جنب لوازم یدکی بهرامی
   کد پستی: 6641883693تلفن: 38721846
   - 087
   نمابر: 38721846
   پزشکی قانونی شهرستان دیواندره
   87پزشکی قانونی شهرستان بیجارکردستان / بیجارکد مرکز: 803مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر سیداسداله هاشمی آدرس: آدرس: بیجار-بادامستان خیابان امیرنظام جنب نظام مهندسی
   تلفن: 38228383
   - 087
   نمابر: 38228383
   پزشکی قانونی شهرستان بیجار
   88پزشکی قانونی شهرستان بانهکردستان / بانهکد مرکز: 799مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر کامران الیاسیآدرس: آدرس: بانه میدان آزادی(جهاد)کوچه شهید مطلب حسنی روبروی شبکه بهداشت مرکزی
   کد پستی: 6691914755تلفن: 34220800
   - 087
   نمابر: 34220800
   پزشکی قانونی شهرستان بانه
   89پزشکی قانونی شهرستان محلاتمرکزی / محلاتکد مرکز: 790مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر ناصر محمدی زادهآدرس: آدرس: محلات-خیابان 15 خرداد-محل دادگستری سابق
   کد پستی: 3781863169تلفن: 43241060
   - 086
   نمابر: 43241060
   پزشکی قانونی شهرستان محلات
   90پزشکی قانونی شهرستان فرمهینمرکزی / فرمهینکد مرکز: 785مرکز ناظر: اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزیآدرس: آدرس: مرکز فرمهین فعال نیست

   پزشکی قانونی شهرستان فرمهین
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز