• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   81پزشکی قانونی شهرستان رودبارگیلان / رودبارکد مرکز: 736مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر اصلان مودب منشآدرس: آدرس: شهرستان رودبار- خیبان امام خمینی (ره) 
   کد پستی: 4461615759تلفن: 34622419
   - 013
   نمابر: 34622419
   پزشکی قانونی شهرستان رودبار
   82پزشکی قانونی شهرستان رشتگیلان / رشتکد مرکز: 734مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر رضا جهانبخشآدرس: آدرس: رشت- لاکان – مجتمع آموزشی و تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی شهرستان رشت
   کد پستی: 4146745569تلفن: 33480588
   - 013
   نمابر: 33480587
   پزشکی قانونی شهرستان رشت
   83پزشکی قانونی شهرستان رحیم آبادگیلان / رحیم آبادکد مرکز: 732مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر طاهره حکیمیآدرس: آدرس: رحیم آباد- بعد از چهارراه گلدشت- دادگستری رحیم آباد
   تلفن: 42775911
   - 013
   نمابر: 42775110
   پزشکی قانونی شهرستان رحیم آباد
   84پزشکی قانونی شهرستان خمامگیلان / خمامکد مرکز: 729مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر رامین امامیآدرس: آدرس: خمام – خیابان امام خمینی-روبروی فروشگاه فرهنگیان- پلاک 95
   کد پستی: 4341683867تلفن: 34420500
   - 013
   نمابر: 34426455
   پزشکی قانونی شهرستان خمام
   85پزشکی قانونی شهرستان بندرانزلیگیلان / بندرانزلیکد مرکز: 720مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر ابراهیم اسدیآدرس: آدرس: بندرانزلی – خیابان شهید صابر حنان
   کد پستی: 4314755895تلفن: 44542486
   - 013
   نمابر: 44550067
   پزشکی قانونی شهرستان بندرانزلی
   86پزشکی قانونی شهرستان آستانه اشرفیهگیلان / آستانه اشرفیهکد مرکز: 717مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر جواد فرجی آذرآدرس: آدرس: آستانه اشرفیه- بلوار معین – جنب نمایشگاه شیرزاد
   کد پستی: 4441694998تلفن: 42129384
   - 013
   نمابر: 42129384
   پزشکی قانونی شهرستان آستانه اشرفیه
   87پزشکی قانونی شهرستان آستاراگیلان / آستاراکد مرکز: 716مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر مسعود طاعتی مقدمآدرس: آدرس: آستارا- خیابان حکیم نظامی – جنب داروخانه شبانه روزی دکتر حریری
   کد پستی: 4391865111تلفن: 44820747
   - 013
   نمابر: 44823030
   پزشکی قانونی شهرستان آستارا
   88پزشکی قانونی شهرستان املشگیلان / املشکد مرکز: 715مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر طاهره حکیمیآدرس: آدرس: روبروی دفتر امام جمعه- دادگستری املش
   کد پستی: 4495185198تلفن: 42727270
   - 013
   نمابر: 42727270
   پزشکی قانونی شهرستان املش
   89پزشکی قانونی شهرستان ورزقانآذربایجان شرقی / ورزقانکد مرکز: 653مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر ابراهیم ابراهیمیآدرس: آدرس: ورزقان - مجتمع اداری فرمانداری
   کد پستی: 1185154581تلفن: 44554442
   - 041
   نمابر: 44552500
   پزشکی قانونی شهرستان ورزقان
   90پزشکی قانونی شهرستان هشترودآذربایجان شرقی / هشترودکد مرکز: 650مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر هوشنگ ناجیونآدرس: آدرس: هشترود ـ خیابان امام – روبروی مخابرات – میدان شهید قاضی طباطبائی
   کد پستی: 5571917785تلفن: 52624391
   - 041
   نمابر: 52627887
   پزشکی قانونی شهرستان هشترود