• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   71پزشکی قانونی شهرستان الشترلرستان / الشترکد مرکز: 895مرکز ناظر: لرستانمسئول مرکز: دکتر عزت اله حاتمیآدرس: آدرس: الشتر ، دادگستری شهرستان الشتر
   تلفن: 32529687
   - 066
   نمابر: 32529687
   پزشکی قانونی شهرستان الشتر
   72پزشکی قانونی شهرستان ازنالرستان / ازناکد مرکز: 893مرکز ناظر: لرستانمسئول مرکز: دکترحمید رضاآقاییآدرس: آدرس: ازنا، بلوار ولیعصر میدان آزادگان جنب اداره اسناد دادگستری
   کد پستی: 6871655866
   پزشکی قانونی شهرستان ازنا
   73پزشکی قانونی شهرستان لردگانچهارمحال و بختیاری / لردگانکد مرکز: 884مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر مسعود علی عسگریآدرس: آدرس: لردگان-خیابان 17 شهریور –روبروی اداره هواشناسی
   کد پستی: 8891695987تلفن: 34443700
   - 038
   نمابر: 34443700
   پزشکی قانونی شهرستان لردگان
   74پزشکی قانونی شهرستان فارسانچهارمحال و بختیاری / فارسانکد مرکز: 876مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر مهرشاد طهماسبیآدرس: آدرس: فارسان-میدان دفاع مقدس ساختمان شورای حل اختلاف
   کد پستی: 8861798717تلفن: 33224899
   - 038
   نمابر: 33224899
   پزشکی قانونی شهرستان فارسان
   75پزشکی قانونی شهرستان بروجنچهارمحال و بختیاری / بروجنکد مرکز: 857مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر اکرم خدیویآدرس: آدرس: بروجن-خیابان پانزده خرداد شمالی -ساختمان درمانگاه هلال احمر

   کد پستی: 8871753817تلفن: 34227588
   - 038
   نمابر: 34227588
   پزشکی قانونی شهرستان بروجن
   76پزشکی قانونی شهرستان نهاوندهمدان / نهاوندکد مرکز: 851مرکز ناظر: همدانمسئول مرکز: دکتر عبدالرضا آسمانهآدرس: آدرس: نهاوند- میدان ابوذر – خیابان 17 شهریور
   کد پستی: 6591859353تلفن: 33230779
   - 081
   نمابر: 33230779
   پزشکی قانونی شهرستان نهاوند
   77پزشکی قانونی شهرستان ملایرهمدان / ملایرکد مرکز: 849مرکز ناظر: همدانمسئول مرکز: دکتر سعید سلطانیآدرس: آدرس: ملایر- میدان قائم – بلوار مرزداران- خیابان رازی
   کد پستی: 6571894685تلفن: 33322550
   - 081
   نمابر: 33322550
   پزشکی قانونی شهرستان ملایر
   78پزشکی قانونی شهرستان کبودرآهنگهمدان / کبودرآهنگکد مرکز: 844مرکز ناظر: همدانمسئول مرکز: دکتر مهسا بختیاریآدرس: آدرس: کبودرآهنگ- میدان شهدا – دادگستری کبودرآهنگ
   کد پستی: 6551946711تلفن: 35224543
   - 081
   نمابر: 35224543
   پزشکی قانونی شهرستان کبودرآهنگ
   79پزشکی قانونی شهرستان رزنهمدان / رزنکد مرکز: 833مرکز ناظر: همدانمسئول مرکز: دکتر نعمت اله احمدیآدرس: آدرس: رزن- میدان جهاد – دادگستری رزن
   کد پستی: 6569153784تلفن: 36226094
   - 081
   نمابر: 36226094
   پزشکی قانونی شهرستان رزن
   80پزشکی قانونی شهرستان تویسرکانهمدان / تویسرکانکد مرکز: 829مرکز ناظر: همدانمسئول مرکز: دکتر فریبرز جلیلوندآدرس: آدرس: تویسرکان- میدان فرشید – مجتمع شورای حل اختلاف
   تلفن: 34926654
   - 081
   نمابر: 34926654
   پزشکی قانونی شهرستان تویسرکان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز