• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   71پزشکی قانونی شهرستان بیجارکردستان / بیجارکد مرکز: 803مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر سیداسداله هاشمی آدرس: آدرس: بیجار-بادامستان خیابان امیرنظام جنب نظام مهندسی
   تلفن: 38228383
   - 087
   نمابر: 38228383
   پزشکی قانونی شهرستان بیجار
   72پزشکی قانونی شهرستان بانهکردستان / بانهکد مرکز: 799مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر کامران الیاسیآدرس: آدرس: بانه میدان آزادی(جهاد)کوچه شهید مطلب حسنی روبروی شبکه بهداشت مرکزی
   کد پستی: 6691914755تلفن: 34220800
   - 087
   نمابر: 34220800
   پزشکی قانونی شهرستان بانه
   73پزشکی قانونی شهرستان ماسالگیلان / ماسالکد مرکز: 757مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر محمد جواد خانی پورآدرس: آدرس: ماسال – خیابان معلم- کوچه شهید محبی- روبروی پمپ بنزین
   کد پستی: 4381736936تلفن: 44661760
   - 013
   نمابر: 44661750
   پزشکی قانونی شهرستان ماسال
   74پزشکی قانونی شهرستان لنگرودگیلان / لنگرودکد مرکز: 752مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر حسین قدیمیآدرس: آدرس: لنگرود – جاده چمخاله-میدان امام حسن مجتبی (ع) بلوار 35 متری
   کد پستی: 4471947168تلفن: 42549801
   - 013
   نمابر: 42549803
   پزشکی قانونی شهرستان لنگرود
   75پزشکی قانونی شهرستان لاهیجانگیلان / لاهیجانکد مرکز: 750مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر سید محمد آل نبیآدرس: آدرس: لاهیجان – میدان سردار جنگل – خیابان مالک اشتر – کوچه شهید مباشر امینی
   کد پستی: 4417735353تلفن: 42237001
   - 013
   نمابر: 42237002
   پزشکی قانونی شهرستان لاهیجان
   76پزشکی قانونی شهرستان فومنگیلان / فومنکد مرکز: 744مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر سحر سید کریمیآدرس: آدرس: فومن- خیابان 18 متری بسیج – روبروی واحد مقاومت بسیج خواهران
   کد پستی: 4321839695تلفن: دکتر سحر سید کریمی
   - 013
   نمابر: 34733933
   پزشکی قانونی شهرستان فومن
   77پزشکی قانونی شهرستان صومعه‌سراگیلان / صومعه سراکد مرکز: 743مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر بابک غیاثیآدرس: آدرس: صومعه سرا- زیبا شهر- خیابن فجر- نبش نور 12 – جنب بیمارستان امام خمینی – جنب پارک ابریشم
   کد پستی: 4361994173تلفن: 44334560
   - 013
   نمابر: 44321661
   پزشکی قانونی شهرستان صومعه‌سرا
   78پزشکی قانونی شهرستان شفتگیلان / شفتکد مرکز: 741مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر جعفر منتظریآدرس: آدرس: خیابان طالقانی- ساختمان امیر حسین
   کد پستی: 4354158718تلفن: 34786235
   - 013
   نمابر: 34786235
   پزشکی قانونی شهرستان شفت
   79پزشکی قانونی شهرستان سنگرگیلان / سنگرکد مرکز: 739مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر مریم شاپوریآدرس: آدرس: دادگستری بخش سنگر
   کد پستی: 4336153653تلفن: 34525100
   - 013
   نمابر: 34525100
   پزشکی قانونی شهرستان سنگر
   80پزشکی قانونی شهرستان رودسرگیلان / رودسرکد مرکز: 738مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گیلانمسئول مرکز: دکتر محمد رضا فلاحدوستآدرس: آدرس: رودسر- شهرک شهید انصاری-خیابان بوستان 14
   کد پستی: 4481787335تلفن: 42629733
   - 013
   نمابر: 42629733
   پزشکی قانونی شهرستان رودسر