• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   61پزشکی قانونی شهرستان الشترلرستان / الشترکد مرکز: 895مرکز ناظر: لرستانمسئول مرکز: دکتر عزت اله حاتمیآدرس: آدرس: الشتر ، دادگستری شهرستان الشتر
   تلفن: 32529687
   - 066
   نمابر: 32529687
   پزشکی قانونی شهرستان الشتر
   62پزشکی قانونی شهرستان ازنالرستان / ازناکد مرکز: 893مرکز ناظر: لرستانمسئول مرکز: دکترحمید رضاآقاییآدرس: آدرس: ازنا، بلوار ولیعصر میدان آزادگان جنب اداره اسناد دادگستری
   کد پستی: 6871655866
   پزشکی قانونی شهرستان ازنا
   63پزشکی قانونی شهرستان لردگانچهارمحال و بختیاری / لردگانکد مرکز: 884مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر مهرداد صادقیانآدرس: آدرس: لردگان – خیابان روبروی دادگستری – خیابان هفده شهریور
   کد پستی: 8891673881تلفن: 34443700
   - 038
   نمابر: 34443700
   پزشکی قانونی شهرستان لردگان
   64پزشکی قانونی شهرستان فارسانچهارمحال و بختیاری / فارسانکد مرکز: 876مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر محسن عیدیآدرس: آدرس: فارسان میدان دفاع مقدس محل سابق دادگستری
   کد پستی: 8861798717تلفن: 33224899
   - 038
   نمابر: 33224899
   پزشکی قانونی شهرستان فارسان
   65پزشکی قانونی شهرستان بروجنچهارمحال و بختیاری / بروجنکد مرکز: 857مرکز ناظر: چهارمحال و بختیاریمسئول مرکز: دکتر محمد رضاکیوانیآدرس: آدرس: بروجن – خیابان طالقانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن

   کد پستی: 8871653374تلفن: 34227588
   - 038
   نمابر: 34227588
   پزشکی قانونی شهرستان بروجن
   66پزشکی قانونی شهرستان مریوانکردستان / مریوانکد مرکز: 822مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: احمد شریفیآدرس: آدرس: مریوان : بلوار بوعلی سایت اداری
   کد پستی: 6681678441تلفن: 34601900
   - 087
   نمابر: 34601900
   پزشکی قانونی شهرستان مریوان
   67پزشکی قانونی شهرستان کامیارانکردستان / کامیارانکد مرکز: 819مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر محمدجعفر صمدیآدرس: آدرس: کامیاران شهرک الهیه خیابان مدرس روبروی مرکز بزرگ اسلامی
   کد پستی: 6631846864تلفن: 35525900
   - 087
   نمابر: 35525900
   پزشکی قانونی شهرستان کامیاران
   68پزشکی قانونی شهرستان قروهکردستان / قروهکد مرکز: 818مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر داریوش عبدیآدرس: آدرس: قروه : خیابان شهید باهنر روبروی اداره آب
   کد پستی: 6661885515تلفن: 35223381
   - 087
   نمابر: 35226924
   پزشکی قانونی شهرستان قروه
   69پزشکی قانونی شهرستان سقزکردستان / سقزکد مرکز: 814مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر امیر ستارهآدرس: آدرس: سقز : بلوار شهید بهشتی (بلوارساحلی)سایت اداری
   کد پستی: 6681614861تلفن: 36277278
   - 087
   نمابر: 36277076
   پزشکی قانونی شهرستان سقز
   70پزشکی قانونی شهرستان دیواندرهکردستان / دیواندرهکد مرکز: 810مرکز ناظر: کردستانمسئول مرکز: دکتر کیوان محمدیآدرس: آدرس: دیواندره خیابان اصلی روبروی سازمان آب جنب لوازم یدکی بهرامی
   کد پستی: 6641883693تلفن: 38721846
   - 087
   نمابر: 38721846
   پزشکی قانونی شهرستان دیواندره