• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   41پزشکی قانونی شهرستان تفتیزد / تفتکد مرکز: 1044مرکز ناظر: یزدمسئول مرکز: آقای دکتر فرجعلی بیانیآدرس: آدرس: تفت-بلوار شهید بهشتی، ساختمان اورژانس
   کد پستی: 8991711111تلفن: 32635020
   - 035
   نمابر: 32635020
   پزشکی قانونی شهرستان تفت
   42پزشکی قانونی شهرستان بافقیزد / بافقکد مرکز: 1041مرکز ناظر: یزدمسئول مرکز: آقای دکتر محمدرضا آیت اللهیآدرس: آدرس: بافق- خیابان 15 خرداد، ساختمان مرکز بهداشت شماره یک
   کد پستی: 8971838631تلفن: 32432110
   - 035
   نمابر: 32432110
   پزشکی قانونی شهرستان بافق
   43پزشکی قانونی شهرستان اشکذریزد / اشکذرکد مرکز: 1040مرکز ناظر: یزدمسئول مرکز: آقای دکتر فرجعلی بیانیآدرس: آدرس: اشکذر- فیروزآباد، خیابان شهید صدوقی، ساختمان دادگستری
   کد پستی: کدپستی: 89تلفن: 32727390
   - 035
   نمابر: 32727390
   پزشکی قانونی شهرستان اشکذر
   44پزشکی قانونی شهرستان اردکانیزد / اردکانکد مرکز: 1039مرکز ناظر: یزدمسئول مرکز: آقای دکتر محمد حسین قاسمیآدرس: آدرس: اردکان- بلوار شهید بهشتی روبروی دادگستری
   کد پستی: کدپستی: 89تلفن: 32253038
   - 035
   نمابر: 32253037
   پزشکی قانونی شهرستان اردکان
   45پزشکی قانونی شهرستان ابرکوهیزد / ابرکوهکد مرکز: 1037مرکز ناظر: یزدمسئول مرکز: آقای دکتر عبد الحسین اکرمیآدرس: آدرس: ابرکوه- بلوار امام خمینی، کوچه دادگستری، ساختمان دادگستری
   کد پستی: 8931913133تلفن: 32822772
   - 035
   نمابر: 32822772
   پزشکی قانونی شهرستان ابرکوه
   46پزشکی قانونی شهرستان گرمسارسمنان / گرمسارکد مرکز: 1033مرکز ناظر: سمنانمسئول مرکز: خانم دکتر فاطمه خزاعیآدرس: شهرستان گرمسار، بلوار شهید بهشتی، انتهای خیابان حبله رود، ضلع غربی اداره آب و فاضلاب شهری
   کد پستی: 3581755973تلفن: 34206950
   - 023
   نمابر: 34208566
   پزشکی قانونی شهرستان گرمسار
   47پزشکی قانونی شهرستان گرمسارسمنان / گرمسارکد مرکز: 1033مرکز ناظر: سمنانمسئول مرکز: خانم دکتر فاطمه خزاعیآدرس: شهرستان گرمسار، بلوار شهید بهشتی، انتهای خیابان حبله رود، ضلع غربی اداره آب و فاضلاب شهری
   کد پستی: 3581755973تلفن: 34206950
   - 023
   نمابر: 34208566
   پزشکی قانونی شهرستان گرمسار
   48پزشکی قانونی شهرستان شاهرودسمنان / شاهرودکد مرکز: 1028مرکز ناظر: سمنانمسئول مرکز: دکتر مجتبی رحمانیآدرس: آدرس: شاهرود- خیابان تهران- -خیابان مسجد امیر المومنین- نبش کوچه سوم
   کد پستی: 3619669351تلفن: 32371460
   - 023
   نمابر: 32371450
   پزشکی قانونی شهرستان شاهرود
   49پزشکی قانونی شهرستان دامغانسمنان / دامغانکد مرکز: 1022مرکز ناظر: سمنانمسئول مرکز: دکتر محمد فریدون زاده دویلآدرس: آدرس:دامغان، میدان فردوس رضا، بلوار معراج، روبروی باغ مادر شهرداری
   کد پستی: 3671936513تلفن: 35261632
   - 023
   نمابر: 35255536
   پزشکی قانونی شهرستان دامغان
   50پزشکی قانونی شهرستان ماه نشانزنجان / ماه نشانکد مرکز: 1013مرکز ناظر: زنجانمسئول مرکز: دکتر محرمعلی نوریآدرس: آدرس: ماهنشان ورودی شهر جنب دادگستری
   کد پستی: 4541913131تلفن: 36223466
   - 024
   نمابر: 36223466
   پزشکی قانونی شهرستان ماه نشان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز