• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   41پزشکی قانونی شهرستان قیدارزنجان / قیدارکد مرکز: 1010مرکز ناظر: زنجانمسئول مرکز: دکتر خسرو قاسمی نیاآدرس: آدرس: قیدار – ورودی جاده قیدار زنجان، رو به روی تالار قائم
   کد پستی: 4515813139تلفن: 24226004
   - 024
   نمابر: 24226013
   پزشکی قانونی شهرستان قیدار
   42پزشکی قانونی شهرستان خرم‌ درهزنجان / خرمدرهکد مرکز: 1001مرکز ناظر: زنجانمسئول مرکز: دکتر علی دوستیآدرس: آدرس: خرم دره – خیابان امام خمینی، کوچه 66، پلاک 1
   کد پستی: 4571973833تلفن: 35536853
   - 024
   نمابر: 35527951
   پزشکی قانونی شهرستان خرم‌ دره
   43پزشکی قانونی شهرستان ابهرزنجان / ابهرکد مرکز: 996مرکز ناظر: زنجانمسئول مرکز: دکتر خسرو قاسمی نیاآدرس: آدرس: ابهر – خیابان سی متری شهید بهشتی – هشت متری محمدبیگی 
   کد پستی: 4561879739تلفن: 35231900
   - 024
   نمابر: 35242890
   پزشکی قانونی شهرستان ابهر
   44پزشکی قانونی شهرستان دشتی (خورموج)بوشهر / خورموجکد مرکز: 982مرکز ناظر: بوشهرمسئول مرکز: دکتر علی اکبر امینی آدرس: آدرس: خورموج – مطب شخصی دکتر علی اکبر امینی
   کد پستی: 7541668435تلفن: 35324635
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان دشتی (خورموج)
   45پزشکی قانونی شهرستان جَمبوشهر / جمکد مرکز: 979مرکز ناظر: بوشهرمسئول مرکز: دکتر سید عبدالرضا حمیدیآدرس: آدرس: جم –مطب شخصی دکتر سید عبدالرضا حمیدی
   کد پستی: 7558143159تلفن: 37623844
   - 077
   نمابر: 37623844
   پزشکی قانونی شهرستان جَم
   46پزشکی قانونی شهرستان بندر گناوهبوشهر / بندرگناوهکد مرکز: 974مرکز ناظر: بوشهرمسئول مرکز: آقای حیدر باقریآدرس: آدرس: گناوه خیابان شهید بهشتی جنب بنیاد مسکن
   کد پستی: 7531863117تلفن: 33142500
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان بندر گناوه
   47پزشکی قانونی شهرستان بندر کنگانبوشهر / بندرکنگانکد مرکز: 973مرکز ناظر: بوشهرمسئول مرکز: دکتر زین العابدین رضاییآدرس: آدرس: کنگان بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهدا جنب انتقال خون
   کد پستی: 5485755713تلفن: 37230410
   - 077
   نمابر: 37230366
   پزشکی قانونی شهرستان بندر کنگان
   48پزشکی قانونی شهرستان بندر دیّربوشهر / بندردیرکد مرکز: 970مرکز ناظر: بوشهرمسئول مرکز: دکتر علی راستگوآدرس: آدرس: دیر- مطب شخصی دکتر علی راستگو
   کد پستی: 7554153466تلفن: 35423999
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان بندر دیّر
   49پزشکی قانونی شهرستان دشتستان(ب‍ُرازجان) بوشهر / برازجانکد مرکز: 967مرکز ناظر: بوشهرمسئول مرکز: دکتر خضر خلیلیآدرس: آدرس: برازجان – بلوار دانشگاه جنب فنی و حرفه ای
   کد پستی: 7561111111تلفن: 34251635
   - 077
   نمابر: 34251648
   پزشکی قانونی شهرستان دشتستان(ب‍ُرازجان)
   50پزشکی قانونی شهرستان اَهرَمبوشهر / اهرمکد مرکز: 962مرکز ناظر: بوشهرمسئول مرکز: دکتر یعقوب امیری آدرس: آدرس: اهرم –مطب شخصی دکتر یعقوب امیری
   کد پستی: 7551714395تلفن: 35223581
   - 077
   پزشکی قانونی شهرستان اَهرَم